Home

inwa

<script type="text/javascript">
var _userway_config = {
account: 'nAitwgfntw'
};
</script>
<script type="text/javascript" src="https://cdn.userway.org/widget.js"></script>

Rekrutacja_'21 do klas IV - sportowych

 

Zgodnie z podstawą prawną  rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29.04.2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz Zarządzeniem nr 59/3/2021 Prezydenta Miasta Leszna w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego dla kandydatów do oddziałów sportowych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Leszno w dniach od 06.05.2021 do 12.05.2021 odbędą się egzaminy sprawnościowe do oddziałów sportowych W Szkole Podstawowej nr 7 im. Wojska Polskiego w Lesznie.
TERMINARZ PRÓB SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ - REKRUTACJA DO KLAS IV SPORTOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 IM. WOJSKA POLSKIEGO W LESZNIE
- 06.05.2021 (czwartek) GODZINA 15:15 - KLASA IV PŁYWANIE, SP7 ŚRODOWISKOWA PŁYWALNIA EDUKACYJNA  
- 07.05.2021 (piątek) GODZINA 15:15 - KLASA IV PŁYWANIE, SP7 SALA GIMNASTYCZNA (budynek B)
- 10.05.2021 (poniedziałek) GODZINA 15:15 - KLASA IV KOSZYKÓWKA, SALA GIMNASTYCZNA (budynek B)
- 11.05.2021 (wtorek) GODZINA 15:15 - KLASA IV SZERMIERKA, SP7 SALA GIMNASTYCZNA (budynekB)
- 12.05.2021 (środa) GODZINA 15:15 - KLASA IV PIŁKA NOŻNA, HALA PNEUMATYCZNA SP 7 LESZNO
Próby sprawnościowe do klas sportowych odbędą się na boiskach sportowych SP 7 Leszno. Egzaminy  zostaną przeprowadzone z zachowaniem reżimu sanitarnego.
Próby sprawnościowe odbywać się będą w 10 osobowych grupach. Kandydaci do klas sportowych zostaną podzieleni na grupy 10 osobowe w dniu rekrutacji. Próby sprawności ogólnej prowadzone będą na boisku wielofunkcyjnym. Próby sprawności specjalnej odbywać się będą na szkolnym boisku do piłki nożnej.
Osoby rekrutowane będą dezynfekowały ręce przed wejściem na boiska sportowe - szkoła zapewni środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego;
Prowadzący zdezynfekuje użyty sprzęt sportowy, z którym uczestnicy mieli kontakt po każdym użyciu i każdej grupie korzystających;
Kontakt między grupami korzystających zostanie ograniczony poprzez wyznaczenie stałych miejsc zbiórki. Pomiędzy rekrutacją kolejnej grupy zostanie przeprowadzona 5 minutowa przerwa podczas której zostanie przeprowadzona wymiana i dezynfekcja sprzętu służącego do rekrutacji.
Prowadzący będzie nadzorował dezynfekcję rąk osób wchodzących i opuszczających obiekt;
Wyłączona będzie możliwość korzystania z szatni i węzła sanitarnego przez uczestników rekrutacji, a w przypadku skorzystania z toalety pomieszczenie zostanie zdezynfekowane.
Próby sprawności specjalnej do klasy o profilu pływanie odbędą się na obiekcie Środowiskowej Pływalni Edukacyjnej w Lesznie - obowiązują zasady i regulamin obiektu. Zbiórka przed wejściem na basen z zachowaniem bezpiecznej odległości. Kandydaci również zostaną podzieleni na grupy 10 osobowe.

Nowe terminy rekrutacji do klas sportowych

 

Rekrutacja do oddziałów sportowych

 

 

 

 

 

 

 

Aktualności

W tym tygodniu prosimy składać w stołówce deklaracje na obiady
(do pobrania w zakładce Dla rodzica/Do pobrania).

 

UWAGA RODZICE I UCZNIOWIE

wpłata za obiady na miesiąc MAJ 2021

Opłaty za obiady od 1.01.2017 dokonywać można WYŁĄCZNIE NA RACHUNEK BANKOWY!!!

Dla uczniów szkoły nr 7 – Szkoła Podstawowa nr 7 im. Wojska Polskiego w Lesznie

NR KONTA: 03 1020 3088 0000 8902 0089 0087

z wpisem w tytule: imię i nazwisko dziecka, adres oraz klasa,

z dopiskiem - obiady od 17 - 24.05 i od 28 - 31.05.2021 r. VAT ZW

Opłaty należy dokonać w dniach:

17.05. – 19.05.2021 r. w kwocie  28 zł

dnia 20.05.2021 - 21.05.2021 do godz. 11.00 – wydawanie bonów

(obiady od 17 - 24.05. i od 28 - 31.05.2021 r.)

Po dokonaniu wpłaty należy dostarczyć do szkoły potwierdzenie zapłaty – będzie to podstawą do wydania BONÓW i zamówienia obiadów.

W kwietniu z okazji Dnia Ziemi odbył się konkurs plastyczny w formie zdalnej pt. „Zabawka z nieużytków”. Celem konkursu było rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów oraz promowanie segregowania odpadów. Uczniowie klas 4 -7 wykazali się dużą kreatywnością i nadesłali ciekawe prace, wykonane z różnych materiałów, np. plastikowej butelki, rolek papierowych, nakrętek i innych tworzyw.

 

Uczniowie klas szóstych na lekcjach biologii poznali gatunki płazów i gadów- niezwykłych zwierząt zagrożonych wyginięciem. Poznali środowisko ich życia, budowę, znaczenie dla człowieka i przyrody, dowiedzieli się także jak ważna jest ich ochrona.

W ramach zadania domowego stworzyli piękne plakaty zachęcające wszystkich do ochrony tych kręgowców i tym samym udowodnili, że nauka zdalna nie musi być wcale nudna.

Nasz planeta ważna jest dla nas i dla całego świata dlatego też z okazji Dnia Ziemi uczniowie klasy 2b wykonali na zajęciach z techniki piękne plakaty: "Jak widzą Ziemię i jak powinniśmy o nią dbać!"

WYNIKI VIII MIEJSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
„WIOSENNE INSPIRACJE”
 TECHNIKĄ ORIGAMI PŁASKIE