Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ

Rekrutacja do klasy pierwszej W OBWODZIE Szkoły Podstawowej nr 7 im. Wojska Polskiego w Lesznie:

WNIOSEK rekrutacja - klasa I (obwód szkoły)


OŚWIADCZENIE o miejscu zamieszkania


Rekrutacja do klasy pierwszej POZA OBWODEM Szkoły Podstawowej nr 7 im. Wojska Polskiego w Lesznie:

WNIOSEK rekrutacja - klasa I (poza obwodem szkoły)


OŚWIADCZENIE o wielodzietności


OŚWIADCZENIE woli


OŚWIADCZENIE o zamieszkiwaniu obwodu przez krewnych


REKRUTACJA DO KLASY CZWARTEJ SPORTOWEJ


Wyniki rekrutacji do klas IV sportowych zostały umieszczone przy wejściu do szkoły od strony ul. Aleje Jana Pawła II.


HARMONOGRAM REKRUTACJI


Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego


WNIOSEK rekrutacja - klasa IV klasa sportowa


OŚWIADCZENIE WOLI - klasa sportowa


REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS SPORTOWYCH 2023/2024


REGULAMIN KLAS SPORTOWYCH 2023/2024


REGULAMINU prób sprawności fizycznej


FILM PROMUJĄCY NASZĄ SZKOŁĘ