Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Obraz

REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ

Rekrutacja do klasy pierwszej W OBWODZIE Szkoły Podstawowej nr 7 im. Wojska Polskiego w Lesznie:

WNIOSEK rekrutacja - klasa I (obwód szkoły)


OŚWIADCZENIE o miejscu zamieszkania


Rekrutacja do klasy pierwszej POZA OBWODEM Szkoły Podstawowej nr 7 im. Wojska Polskiego w Lesznie:

WNIOSEK rekrutacja - klasa I (poza obwodem szkoły)


OŚWIADCZENIE woli


REKRUTACJA DO KLASY CZWARTEJ SPORTOWEJ


HARMONOGRAM REKRUTACJI


Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego


WNIOSEK rekrutacja - klasa IV klasa sportowa


OŚWIADCZENIE WOLI - klasa sportowa


REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS SPORTOWYCH 2024/2025


REGULAMIN KLAS SPORTOWYCH 2024/2025


REGULAMINU prób sprawności fizycznej


FILM PROMUJĄCY NASZĄ SZKOŁĘ