Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Obraz

SZKOLNY KLUB SPORTOWY

Program Szkolny Klub Sportowy, finansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, pod patronatem Instytutu Sportu skierowany jest do uczniów naszej szkoły i ma na celu uczestnictwo w dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych.
Zajęcia realizowane są w 60 minutowych jednostkach treningowych dwa razy w tygodniu, w grupach minimum 15 osobowych.

Obrazek


Obrazek


Obrazek


Cele programu:

1. Stymulowanie aktywności fizycznej wśród uczniów.
2. Poprawa sprawności fizycznej.
3. Promocja zdrowego i aktywnego stylu życia.
4. Umożliwienie korzystania z bezpłatnych zajęć sportowych i rekreacyjnych.
5. Motywowanie do aktywności fizycznej dzieci mniej aktywnych i sprawnych fizycznie.
6.  Tworzenie warunków dla rozwoju talentów sportowych.
7. Optymalizacja wykorzystania bazy sportowej.
8. Promocja różnorodnych sportów wśród uczniów.

SKS w naszej szkole

W ramach programu SKS odbywają się trzy rodzaje zajęć: piłkarskie, siatkarskie oraz gry i zabawy.


ZAJĘCIA PIŁKARSKIE – prowadzenie Robert Stańczyk

Zajęcia piłkarskie w ramach programu SKS prowadzone są dla chłopców klas trzecich. Podczas treningów uczniowie zostają zapoznani z podstawowymi elementami techniki piłkarskiej, poprawiają swoją sprawność ogólną oraz mogą rywalizować między sobą w trakcie gier. Zajęcia prowadzone są w komfortowych warunkach na boisku Orlik, które na czas jesieni i zimy przykryte jest tzw. balonem. Chłopcy bardzo chętnie uczestniczą w treningach i być może kilku z nich zasili w przyszłym roku szeregi klasy piłkarskiej naszej szkoły.
Zajęcia odbywają się w poniedziałki i czwartki w godzinach 14.30-15.30.


ZAJĘCIA SIATKARSKIE – prowadzenie Adrian Szulc

Na zajęcia uczęszcza 20 osobowa grupa chłopców i dziewcząt. Podczas zajęć uczniowie podnoszą swoje indywidualne umiejętności techniczne w zakresie piłki siatkowej oraz wspólnie się integrują podczas rozgrywek.
Zajęcia odbywają się we wtorki w godzinach 17.00-18.00 i czwartki w godzinach 15.40-16.40.


GRY I ZABAWY – prowadzenie Magdalena Soszyńska

Zajęcia gier i zabaw w ramach programu SKS prowadzone są dla uczniów klasy pierwszej.
Dzieci na zajęciach kształtują i podnoszą sprawność ogólną. Uczniowie wszechstronnie rozwijają takie cechy motoryczne jak: szybkość, zwinność, siłę i wytrzymałość. Z pewnością zajęcia te przyczyniają się do wspomagania rozwoju psychofizycznego dzieci uczestniczących w programie.
Zajęcia odbywają się w poniedziałki i wtorki w godzinach 12:35-13:35Dowiedz się więcej o SZKOLNYM KLUBIE SPORTOWYM  --->