Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Klasy SZERMIERCZE

Pierwsza klasa sportowa o profilu szermierczym powstała w roku szkolnym 2009/2010r. Szkoleniem młodych adeptów szermierki w naszej szkole zajmują się: Monika Andrzejewska, Marek Pawlak oraz Sławomir Mocek.

Czytaj więcej
Klasy PŁYWACKIE

Pierwsza klasa sportowa o profilu pływanie powstała w 1998 roku, dzięki ogromnemu zaangażowaniu i wysiłkowi Szkoły Podstawowej nr 7, Urzędu Miasta Leszna oraz działaczy Klubu Pływackiego „Akwawit” Leszno.

Czytaj więcej
Klasy PIŁKARSKIE

W roku szkolnym 1978/79, z inicjatywy dyrektora szkoły Stanisława Nowaczyka i nauczycieli wychowania fizycznego, SP 7 stała się szkołą sportową, początkowo o profilu piłki siatkowej dziewcząt i piłki nożnej chłopców, później piłki koszykowej dziewcząt i piłki nożnej chłopców.

Czytaj więcej
Klasy KOSZYKARSKIE

Pierwsza klasa sportowa o profilu koszykarskim powstała w 1980 roku, dzięki ogromnemu zaangażowaniu i wysiłkowi Szkoły Podstawowej nr 7, Urzędu Miasta Leszna oraz działaczy Klubu koszykarskiego Tęcza Leszno.

Czytaj więcej