Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

AKTYWNA TABLICA

W roku szkolnym 2022/2023 Szkoła Podstawowa nr 7 w Lesznie przystąpiła do Rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w  zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna Tablica”.

Obraz

W ramach dofinasowania Rządowego programu Aktywna Tablica zostały wyposażone sale, warsztaty pracy specjalistów terapeutów, oligofrenopedagoga, surdopedagoga, psychologa, pedagoga specjalnego, logopedy oraz nauczycieli współorganizujących proces kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w pomoce dydaktyczne opierające się  na  pracy uczniów i nauczycieli z  technologiami komputerowymi. Pomoce dydaktyczne pozyskane w ramach programu pozwalają na rozwój u uczniów percepcji wzrokowo-słuchowej, samodzielne rozwijanie zadań z natychmiastowym podsumowaniem postaci dostosowanej do okresu rozwojowego ucznia. Polisensoryczne podsumowanie pracy ucznia pozwala na dalsze kształtowanie percepcji wzrokowo-słuchowej, a także aktywizowanie myślenia abstrakcyjnego, przy jednoczesnej informacji zwrotnej stanowiącej motywację do  dalszej pracy.


Robot Intelino Smart Train zakupiony w ramach Programu Aktywna Tablica pozwala uczniom kształtować nie tylko umiejętności z zakresu programowania, ale także współpracy w  grupie i  kompetencji społecznych, zaangażowania w osiągnięcie wspólnego celu.
Program „Problemy wychowawcze 4-8” dedykowany jest w głównej mierze nauczycielom wychowawcom, ale także pedagogom szkolnym, pedagogom specjalnym, psychologom, którzy w pracy z uczniami dotykają bardzo trudnych zagadnień związanych z  uzależnieniami, ich poczuciem własnej wartości a także relacjami rówieśniczymi.  W  programie tym znajdują się bardzo przydatne podczas pracy z uczniami,  materiały dotyczące uzależnień, agresji, przemocy rówieśniczej oraz zagrożeń płynących z sieci. Program ten stanowi także źródło informacji dla rodziców uczniów, którzy potrzebują wsparcia oraz rzetelnych informacji na temat zagrożeń stojących przez ich dziećmi każdego dnia.


Urządzenie interaktywne FlySky - jest  interaktywną pomocą dydaktyczną, która jest  przeznaczona do zabaw ruchowych oraz różnego rodzaju gier edukacyjnych i ćwiczeń dla dzieci. Zapewnia zabawę połączoną z nauką, wpływa na pozytywny rozwój motoryki dużej, koordynacji wzrokowej, ruchowej, spostrzegawczości oraz szybkości reakcji.  Gry i zabawy ruchowe pozytywnie wpływają również na pracę w grupie.  AKTYWNA TABLICA W NASZEJ SZKOLE

Zajęcia rozwijające motorykę
Zajęcia rozwijające motorykę

Szkoła nie tylko musi kojarzyć się z nauką, może z dobrą zabawą. Zajęcia rozwijające motorykę w klasie 3 są ciekawe i twórcze dzięki pomocy dywanu interaktywnego pozyskanego w naszej szkole w ramach projektu Aktywna Tablica

Czytaj więcej