Spotkania mają charakter warsztatowy, uczestnicy będą mieli możliwość poszerzenia wiedzy na temat potrzeb dziecka, potrzeb rodzica, uzyskania pomocy w szukaniu konstruktywnych rozwiązań w sytuacjach trudnych, sposobów ochrony dzieci przed konfliktem dorosłych. Więcej informacji na plakacie poniżej.