Patron

inwa

<script type="text/javascript">
var _userway_config = {
account: 'nAitwgfntw'
};
</script>
<script type="text/javascript" src="https://cdn.userway.org/widget.js"></script>

Rekrutacja_'21 do klas IV - sportowych

 

Zgodnie z podstawą prawną  rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29.04.2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz Zarządzeniem nr 59/3/2021 Prezydenta Miasta Leszna w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego dla kandydatów do oddziałów sportowych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Leszno w dniach od 06.05.2021 do 12.05.2021 odbędą się egzaminy sprawnościowe do oddziałów sportowych W Szkole Podstawowej nr 7 im. Wojska Polskiego w Lesznie.
TERMINARZ PRÓB SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ - REKRUTACJA DO KLAS IV SPORTOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 IM. WOJSKA POLSKIEGO W LESZNIE
- 06.05.2021 (czwartek) GODZINA 15:15 - KLASA IV PŁYWANIE, SP7 ŚRODOWISKOWA PŁYWALNIA EDUKACYJNA  
- 07.05.2021 (piątek) GODZINA 15:15 - KLASA IV PŁYWANIE, SP7 SALA GIMNASTYCZNA (budynek B)
- 10.05.2021 (poniedziałek) GODZINA 15:15 - KLASA IV KOSZYKÓWKA, SALA GIMNASTYCZNA (budynek B)
- 11.05.2021 (wtorek) GODZINA 15:15 - KLASA IV SZERMIERKA, SP7 SALA GIMNASTYCZNA (budynekB)
- 12.05.2021 (środa) GODZINA 15:15 - KLASA IV PIŁKA NOŻNA, HALA PNEUMATYCZNA SP 7 LESZNO
Próby sprawnościowe do klas sportowych odbędą się na boiskach sportowych SP 7 Leszno. Egzaminy  zostaną przeprowadzone z zachowaniem reżimu sanitarnego.
Próby sprawnościowe odbywać się będą w 10 osobowych grupach. Kandydaci do klas sportowych zostaną podzieleni na grupy 10 osobowe w dniu rekrutacji. Próby sprawności ogólnej prowadzone będą na boisku wielofunkcyjnym. Próby sprawności specjalnej odbywać się będą na szkolnym boisku do piłki nożnej.
Osoby rekrutowane będą dezynfekowały ręce przed wejściem na boiska sportowe - szkoła zapewni środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego;
Prowadzący zdezynfekuje użyty sprzęt sportowy, z którym uczestnicy mieli kontakt po każdym użyciu i każdej grupie korzystających;
Kontakt między grupami korzystających zostanie ograniczony poprzez wyznaczenie stałych miejsc zbiórki. Pomiędzy rekrutacją kolejnej grupy zostanie przeprowadzona 5 minutowa przerwa podczas której zostanie przeprowadzona wymiana i dezynfekcja sprzętu służącego do rekrutacji.
Prowadzący będzie nadzorował dezynfekcję rąk osób wchodzących i opuszczających obiekt;
Wyłączona będzie możliwość korzystania z szatni i węzła sanitarnego przez uczestników rekrutacji, a w przypadku skorzystania z toalety pomieszczenie zostanie zdezynfekowane.
Próby sprawności specjalnej do klasy o profilu pływanie odbędą się na obiekcie Środowiskowej Pływalni Edukacyjnej w Lesznie - obowiązują zasady i regulamin obiektu. Zbiórka przed wejściem na basen z zachowaniem bezpiecznej odległości. Kandydaci również zostaną podzieleni na grupy 10 osobowe.

Nowe terminy rekrutacji do klas sportowych

 

Rekrutacja do oddziałów sportowych

 

 

 

 

 

 

 

 Wojsko Polskie obecne jest wszędzie tam, gdzie mowa o Państwie Polskim. Niezależnie od czasów, ustroju i władzy zawsze obecni byli Ci, którzy nie wahali się oddać swych sił i życia dla obrony Ojczyzny. Nieraz historia zapomniała o nich lub przekazywała kłamstwa i półprawdy. Pamięć jednak o żołnierzach Wojska Polskiego, dzięki którym przez wieki nasze Państwo mogło cieszyć się wolnością i niepodległością powinna nieustannie być odnawiana i przekazywana kolejnym pokoleniom. Nasza szkoła z dumą nosi imię Wojska Polskiego i pielęgnuje tradycje z Nim związane. Szczególnie bliscy są nam żołnierze 69 Leszczyńskiego Pułku Przeciwlotniczego, z którym łączy nas nie tylko nazwa i pamięć, ale także wspólna historia....
   "W sierpniu 1944 roku zapadły decyzje o rozwoju Wojska Polskiego. Na podstawie rozkazu Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego nr 8 w rejonie Głuska (na południe od Lublina) tworzona była 3 Dywizja Artylerii Przeciwlotniczej. W skład niej wszedł 61, 66, 69 i 75 pułk artylerii przeciwlotniczej. 2 września mjr Iwan Agurajew, dowódca 69 pułku przeciwlotniczego wydał rozkaz organizacyjny nr 1. Stanowił on początek istnienia pułku. Do Kolonii Wrotkowskiej (na południe od Lublina), miejsca formowania pułku zaczęli przybywać oficerowie i szeregowcy. Zgodnie z etatem pułk składał się z czterech baterii ogniowych (po 6 armat 37 mm) i kompanii karabinów przeciwlotniczych 12,7 mm. 30 września pułk otrzymał armaty i karabiny przeciwlotnicze. Baterie rozpoczęły szkolenie na stanowiskach ogniowych. Od 15 października obok szkolenia w pułku rozpoczęto przygotowania do złożenia przysięgi. Dziesięć dni później w rejonie stacjonowania 61 pułku przeciwlotniczego w folwarku Konstantynówka 3 Dywizja Artylerii Przeciwlotniczej została zaprzysiężona. Po mszy polowej mjr J. Marchwiński odczytał rotę.
27 listopada pułk wraz z dywizja wykonał marsz do Międzyrzecza Podlaskiego, z zadaniem osłony linii komunikacyjnych i rejonów ześrodkowania armii. Po dniu marszu pułk zajął nowe stanowiska ogniowe w wyznaczonym rejonie.
W tym czasie od 29 listopada do 10 grudnia w bateriach przeprowadzono ostre strzelanie z dział. W okresie poprzedzającym ofensywę styczniowa 3 Dywizja Artylerii Przeciwlotniczej działała na rzecz 1 Frontu Białoruskiego. W tym celu otrzymała zadanie przegrupowanie się w rejon miejscowości Mrozów. 6 stycznia 1945 roku 69 pułk przeciwlotniczy wyruszył z Międzyrzecza do Broszkowa i Mrozów z zadaniem ubezpieczenia jedną baterią stacji kolejowej w Broszkowie, pozostałymi siłami miejscowości Mrozy. 22 stycznia 3 Dywizja Artylerii Przeciwlotniczej otrzymała kolejne zadanie, przegrupowania się do Łodzi i zorganizowania obrony przeciwlotniczej za­chodniej części miasta.