Historia

inwa

<script type="text/javascript">
var _userway_config = {
account: 'nAitwgfntw'
};
</script>
<script type="text/javascript" src="https://cdn.userway.org/widget.js"></script>

Zapraszamy do SP 7

Jeżeli zastanawiasz się nad wyborem szkoły, zapraszamy do SIÓDEMKI !!!
Obejrzyj filmik i dołącz do nas.

Rekrutacja do klas pierwszych

 


 

 

Laboratoria Przyszłości

       

NASZA HISTORIA ROZPOCZĘŁA SIĘ KILKADZIESIĄT LAT TEMU…
 
  Historia szkoły związana jest ściśle z dwoma szkołami podstawowymi, tj. SP 4 oraz SP 7. 1 października 1947 r. Szkoła Podstawowa nr 4 otrzymała własny budynek przy ulicy Cmentarnej (obecnie Aleje Jana Pawła II). 10 października 1947 r. rozpoczęła swoją działalność Szkoła Podstawowa nr 7.
  Szkoła Podstawowa nr 4 mieściła się w obecnym budynku B, natomiast „Siódemka” w obecnym budynku A. Szkoły te prowadziły odrębną działalność do 1977/1978 roku. W tym to roku placówki te połączono w jedną Szkołę Podstawową nr 7 imienia Ludowego Wojska Polskiego. 22 sierpnia 1977 roku rozpoczęło naukę 1783 uczniów. W tym czasie była to jedna z największych szkół w byłym województwie leszczyńskim. 
  W budynku A przydzielono izby lekcyjne klasom „0” i I-IV. Starsze dzieci umieszczono w budynku B. Taki podział obowiązywał do roku 1998, kiedy część budynku B oddano Szkole Podstawowej nr 7.
 
KILKA WAŻNYCH DAT Z HISTORII SZKOŁY
 Szkoła Podstawowa nr 4
- 10 października 1968 roku – uroczystość nadania szkole imienia Ludowego Wojska Polskiego
 Szkoła Podstawowa nr 7
- 17 października 1970 roku – uroczystość nadania szkole imienia Obrońców Westerplatte. Nad wejściem głównym do szkoły od strony alei Jana Pawła II znajduje się płaskorzeźba, przedstawiająca fragmenty walk na Westerplatte. Płaskorzeźbę wykonał nauczyciel ówczesnej Szkoły Podstawowej nr 7 Pan Władysław Piosicki w ramach przygotowań do uroczystości nadania szkole imienia.
- maj 1965 r.- zawiązał się przy szkołach nr 4 i nr 7 Społeczny Komitet Budowy Sal Gimnastycznych. Celem komitetu było zgromadzenie funduszy na budowę w czynie społecznym sal gimnastycznych. 
- 13 października 1978 roku nastąpiło oddanie nowej Sali /obecna sala gimnastyczna - budynek B/ Od pomysłu do oddania Sali gimnastycznej upłynęły 23 lata.
- rok szkolny 1982/1983 – naukę rozpoczyna rekordowa ilość 1964 uczniów.
 Od powstania szkoły do dziś wykonuje się prace remontowe. Skrzętnie zbierane były fundusze, aby wyposażyć szkołę w niezbędny sprzęt i pomoce naukowe. W czynach społecznych rodzice malowali klasy, ławki, kupowali firanki, dokonywali różnorodnych napraw, natomiast zaprzyjaźnione ze szkołą wojsko /nasz patron/ wykonywało większe remonty, jak zakładanie instalacji elektrycznych, tynkowanie, malowanie itp. Dzięki ofiarności i zaangażowaniu całej rzeszy ludzi budynek naszej szkoły prezentuje się okazale.
 
 JESZCZE KILKA SŁÓW O BUDYNKACH SZKOLNYCH
 Budynki zbudowano w 1925 roku. Przed wojną były tu koszary, w których zakwaterowana była część 55 Pułku Piechoty, batalion lub baon, w tym jedna kompania karabinów maszynowych oraz dwie kompanie strzeleckie. 
  W czasie okupacji szkołę zamienioną w koszary zajmowało wojsko niemieckie, a pod koniec wojny umieszczono tu zbuntowanych żołnierzy niemieckich. Sale /obecne klasy/ przekształcone były w cele więzienne
 
Hymn szkoły
Muzyka i słowa – Stanisław Wojciechowski 
 
I. O szkoło nasza miła, wspólny Ty domu nasz,
o jakiż niepojęty Ty dla nas urok masz.
 Ref. Jak wielka w Tobie siła i wiedzy wieczny zdrój.
 O szkoło nasza miła, o drogi domu mój.
 II. Jak matka o nas myślisz, śledzisz nasz każdy krok.
Wysokie cele kreślisz, kierujesz wzwyż nasz wzrok.
Ref. Jak wielka....