Historia

inwa

<script type="text/javascript">
var _userway_config = {
account: 'nAitwgfntw'
};
</script>
<script type="text/javascript" src="https://cdn.userway.org/widget.js"></script>

Rekrutacja_'21 do klas IV - sportowych

 

Zgodnie z podstawą prawną  rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29.04.2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz Zarządzeniem nr 59/3/2021 Prezydenta Miasta Leszna w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego dla kandydatów do oddziałów sportowych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Leszno w dniach od 06.05.2021 do 12.05.2021 odbędą się egzaminy sprawnościowe do oddziałów sportowych W Szkole Podstawowej nr 7 im. Wojska Polskiego w Lesznie.
TERMINARZ PRÓB SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ - REKRUTACJA DO KLAS IV SPORTOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 IM. WOJSKA POLSKIEGO W LESZNIE
- 06.05.2021 (czwartek) GODZINA 15:15 - KLASA IV PŁYWANIE, SP7 ŚRODOWISKOWA PŁYWALNIA EDUKACYJNA  
- 07.05.2021 (piątek) GODZINA 15:15 - KLASA IV PŁYWANIE, SP7 SALA GIMNASTYCZNA (budynek B)
- 10.05.2021 (poniedziałek) GODZINA 15:15 - KLASA IV KOSZYKÓWKA, SALA GIMNASTYCZNA (budynek B)
- 11.05.2021 (wtorek) GODZINA 15:15 - KLASA IV SZERMIERKA, SP7 SALA GIMNASTYCZNA (budynekB)
- 12.05.2021 (środa) GODZINA 15:15 - KLASA IV PIŁKA NOŻNA, HALA PNEUMATYCZNA SP 7 LESZNO
Próby sprawnościowe do klas sportowych odbędą się na boiskach sportowych SP 7 Leszno. Egzaminy  zostaną przeprowadzone z zachowaniem reżimu sanitarnego.
Próby sprawnościowe odbywać się będą w 10 osobowych grupach. Kandydaci do klas sportowych zostaną podzieleni na grupy 10 osobowe w dniu rekrutacji. Próby sprawności ogólnej prowadzone będą na boisku wielofunkcyjnym. Próby sprawności specjalnej odbywać się będą na szkolnym boisku do piłki nożnej.
Osoby rekrutowane będą dezynfekowały ręce przed wejściem na boiska sportowe - szkoła zapewni środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego;
Prowadzący zdezynfekuje użyty sprzęt sportowy, z którym uczestnicy mieli kontakt po każdym użyciu i każdej grupie korzystających;
Kontakt między grupami korzystających zostanie ograniczony poprzez wyznaczenie stałych miejsc zbiórki. Pomiędzy rekrutacją kolejnej grupy zostanie przeprowadzona 5 minutowa przerwa podczas której zostanie przeprowadzona wymiana i dezynfekcja sprzętu służącego do rekrutacji.
Prowadzący będzie nadzorował dezynfekcję rąk osób wchodzących i opuszczających obiekt;
Wyłączona będzie możliwość korzystania z szatni i węzła sanitarnego przez uczestników rekrutacji, a w przypadku skorzystania z toalety pomieszczenie zostanie zdezynfekowane.
Próby sprawności specjalnej do klasy o profilu pływanie odbędą się na obiekcie Środowiskowej Pływalni Edukacyjnej w Lesznie - obowiązują zasady i regulamin obiektu. Zbiórka przed wejściem na basen z zachowaniem bezpiecznej odległości. Kandydaci również zostaną podzieleni na grupy 10 osobowe.

Nowe terminy rekrutacji do klas sportowych

 

Rekrutacja do oddziałów sportowych

 

 

 

 

 

 

 

×

Błąd

[SIGPLUS_EXCEPTION_SOURCE] Image source is expected to be a full URL or a path relative to the image base folder specified in the back-end but images/h_s is neither a URL nor a relative path to an existing file or folder.
NASZA HISTORIA ROZPOCZĘŁA SIĘ KILKADZIESIĄT LAT TEMU…
 
  Historia szkoły związana jest ściśle z dwoma szkołami podstawowymi, tj. SP 4 oraz SP 7. 1 października 1947 r. Szkoła Podstawowa nr 4 otrzymała własny budynek przy ulicy Cmentarnej (obecnie Aleje Jana Pawła II). 10 października 1947 r. rozpoczęła swoją działalność Szkoła Podstawowa nr 7.
  Szkoła Podstawowa nr 4 mieściła się w obecnym budynku B, natomiast „Siódemka” w obecnym budynku A. Szkoły te prowadziły odrębną działalność do 1977/1978 roku. W tym to roku placówki te połączono w jedną Szkołę Podstawową nr 7 imienia Ludowego Wojska Polskiego. 22 sierpnia 1977 roku rozpoczęło naukę 1783 uczniów. W tym czasie była to jedna z największych szkół w byłym województwie leszczyńskim. 
  W budynku A przydzielono izby lekcyjne klasom „0” i I-IV. Starsze dzieci umieszczono w budynku B. Taki podział obowiązywał do roku 1998, kiedy część budynku B oddano Szkole Podstawowej nr 7.
 
KILKA WAŻNYCH DAT Z HISTORII SZKOŁY
 Szkoła Podstawowa nr 4
- 10 października 1968 roku – uroczystość nadania szkole imienia Ludowego Wojska Polskiego
 Szkoła Podstawowa nr 7
- 17 października 1970 roku – uroczystość nadania szkole imienia Obrońców Westerplatte. Nad wejściem głównym do szkoły od strony alei Jana Pawła II znajduje się płaskorzeźba, przedstawiająca fragmenty walk na Westerplatte. Płaskorzeźbę wykonał nauczyciel ówczesnej Szkoły Podstawowej nr 7 Pan Władysław Piosicki w ramach przygotowań do uroczystości nadania szkole imienia.
- maj 1965 r.- zawiązał się przy szkołach nr 4 i nr 7 Społeczny Komitet Budowy Sal Gimnastycznych. Celem komitetu było zgromadzenie funduszy na budowę w czynie społecznym sal gimnastycznych. 
- 13 października 1978 roku nastąpiło oddanie nowej Sali /obecna sala gimnastyczna - budynek B/ Od pomysłu do oddania Sali gimnastycznej upłynęły 23 lata.
- rok szkolny 1982/1983 – naukę rozpoczyna rekordowa ilość 1964 uczniów.
 Od powstania szkoły do dziś wykonuje się prace remontowe. Skrzętnie zbierane były fundusze, aby wyposażyć szkołę w niezbędny sprzęt i pomoce naukowe. W czynach społecznych rodzice malowali klasy, ławki, kupowali firanki, dokonywali różnorodnych napraw, natomiast zaprzyjaźnione ze szkołą wojsko /nasz patron/ wykonywało większe remonty, jak zakładanie instalacji elektrycznych, tynkowanie, malowanie itp. Dzięki ofiarności i zaangażowaniu całej rzeszy ludzi budynek naszej szkoły prezentuje się okazale.
 
 JESZCZE KILKA SŁÓW O BUDYNKACH SZKOLNYCH
 Budynki zbudowano w 1925 roku. Przed wojną były tu koszary, w których zakwaterowana była część 55 Pułku Piechoty, batalion lub baon, w tym jedna kompania karabinów maszynowych oraz dwie kompanie strzeleckie. 
  W czasie okupacji szkołę zamienioną w koszary zajmowało wojsko niemieckie, a pod koniec wojny umieszczono tu zbuntowanych żołnierzy niemieckich. Sale /obecne klasy/ przekształcone były w cele więzienne
 
Hymn szkoły
Muzyka i słowa – Stanisław Wojciechowski 
 
I. O szkoło nasza miła, wspólny Ty domu nasz,
o jakiż niepojęty Ty dla nas urok masz.
 Ref. Jak wielka w Tobie siła i wiedzy wieczny zdrój.
 O szkoło nasza miła, o drogi domu mój.
 II. Jak matka o nas myślisz, śledzisz nasz każdy krok.
Wysokie cele kreślisz, kierujesz wzwyż nasz wzrok.
Ref. Jak wielka....
[SIGPLUS_EXCEPTION_SOURCE] Image source is expected to be a full URL or a path relative to the image base folder specified in the back-end but images/h_s is neither a URL nor a relative path to an existing file or folder.