Szkoła

Aktualności

Dyrektor Szkoły informuje, iż koszt mundurka szkolnego

na rok szkolny 2019/2020 wynosi 22,00 zł.

Dane firmy zajmującej się sprzedażą mundurka:

Reklama i Poligrafia StuArt, 64-100 Leszno ul. Zamenhofa 13

Telefon do kontaktu:

727 938 022

502 635 504

Opracowany program przeznaczony jest dla uczniów klas sportowych IV – VIII

Szkoły Podstawowej nr 7 w Lesznie. Program  został opracowany w oparciu o rozporządzenie MENiS z 21 czerwca 2012 r. w sprawie warunków i trybu dopuszczania do użytku szkolnego programów nauczania i rozporządzenie MENiS z dnia 14 lutego 2017  w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej. Jest opisem realizacji zadań ustalonych  w nowej podstawie programowej.   

Program został opracowany i dostosowany do potrzeb i możliwości uczniów tej szkoły. Zakłada on realizację podstawowych i ponadpodstawowych treści kształcenia i wychowania określonych w podstawie programowej.

Autorski program z wychowania fizycznego dla uczniów piłkarskich klas sportowych IV-VIII Szkoły Podstawowej nr7 i. Wojska Polskiego w Lesznie.

Autor : Robert Stańczyk

Program realizowany jest przez nauczycieli-trenerów: Roberta Stańczyka w klasach IVa, Va i VIa, Łakasza Dziewiatkę w klasie IVb oraz Krystiana Woźnego w klasach Vb, VIIa i VIIIa.


Fotorelacja z uroczystego zakończenia roku szkolnego 2018/19