We love English

projekt „We love English”

Projekt realizowany w roku szkolnym 2019/2020 przez zespół nauczycieli języka angielskiego i niemieckiego ma na celu:

- zachęcanie uczniów do udziału w szkolnych i międzyszkolnych konkursach językowych

- rozwój umiejętności językowych uczniów poprzez systematyczne przygotowania do konkursów

- zachęcanie uczniów do świadomego i celowego korzystania z narzędzi informatycznych i komunikacyjnych

- budowanie wiedzy z języka angielskiego i niemieckiego w kontekstach świąt i uroczystości państwowych

- łączenie umiejętności plastycznych, muzycznych i recytatorskich z językowymi

- promowanie zdrowej rywalizacji i zasad fair play

Dzięki współpracy nauczycieli języków obcych uczniowie naszej szkoły zapoznawani są z bogatą ofertą konkursów i przygotowywani do rywalizacji o różnym stopniu trudności oraz w wielu formach tzn. konkursy: plastyczne, krajoznawcze, leksykalno-gramatyczne, recytatorskie, muzyczne... Jak co roku serdecznie zapraszamy do wspólnej nauki i zabawy