Podróżując z niemieckim_20

WEWNĄTRZSZKOLNY PROJEKT EDUKACYJNY 

  1. „PODRÓZUJĄC Z NIEMIECKIEM”

 

“Jeden język ustawia Cię w korytarzu życia.  

Dwa języki otwierają każde drzwi po drodze.”  

 Frank Smith 

 

W dobie wspólnej Europy, nieustannej mobilności społeczeństwa niezmiernie ważna stała się znajomość języków obcych, która jest swoistym kluczem otwierającym wszystkie drzwi na różnych poziomach życia. Znajomość języków obcych gwarantuje poczucie bezpieczeństwa i komfortu podczas przebywania poza granicami naszego państwa  
oraz ułatwia funkcjonowanie w sytuacjach dnia codziennego.  

Pod koniec stycznia br. uczennice klasy 8b zakończyły intensywną pracę nad trwającym jedno półrocze projektem edukacyjnym pt.”Podróżując z niemieckim”, którego głównym celem było popularyzowanie zawodowego języka niemieckiego w gastronomii, turystyce i hotelarstwie. Uczennice inspirowane były do podejmowania nowych wyzwań pobudzających ich kreatywność poprzez korzystanie z różnych źródeł informacji oraz do rozwijania kompetencji interkulturowej. 

Na zajęciach pozalekcyjnych z języka niemieckiego uczestnicy projektu pracowali nad stworzeniem wirtualnej restauracji. Na początku poznawali zasady dekorowania stołów na różne okazje - przyjęcia formalne i nieformalne, ucząc się najpopularniejszych sposobów składania serwetek, jak np. wachlarze, czapka biskupia, liście liliowe, kolorowe piramidy, sakiewki na sztućce, gwiazdy betlejemskie (zwane też kwiatami lotosu) oraz poznając akcesoria kuchenne.  

Następnie uczennice poznawały produkty spożywcze i dania, dokonując klasyfikacji pojęć nadrzędnych i podrzędnych. Poprzez poznawanie aspektów socjokulturowych głównie  
w krajach niemieckojęzycznych (np. kultura jedzenia) uczennice udoskonaliły w ten sposób kompetencje interkulturowe.  

Kolejny etap projektu poświęcony był obsłudze niemieckojęzycznego konsumenta. Uczennice poznały słownictwo związane ze składaniem zamówień w restauracji. Na podstawie ćwiczeń drylowych, a potem swobodnej praktyki językowej odgrywały dialogi  w restauracji w języku niemieckim, wcielając się w role konsumentów i obsługi restauracji.  

Kolejnym obszarem projektu była branża hotelarska. Podobnie jak w branży gastronomicznej uczennice poznały również zawody w branży hotelarskiej z uwzględnienie kwalifikacji oraz możliwości ich uzyskiwania.  

Dzięki odgrywaniu licznych rozmów sterowanych (w hotelu, restauracji) uczennice nauczyły się pracy w zespole oraz poczyniły pierwsze kroki w przygotowaniach do pełnienia możliwych ról na rynku pracy.

 

https://docs.google.com/presentation/d/1yNuFx1kKWvLU7PG8MOMI_tSpaUR3eahB8YQaar2aUlk/edit?usp=sharing

 

Realizacja interdyscyplinarnego projektu edukacyjnego była kolejną możliwością do kształcenia kompetencji kluczowych, takich jak: porozumiewanie się w języku ojczystym  
i obcym, rozwijanie kompetencji społecznych, matematycznych i informatycznych. Poza udoskonalaniem czterech sprawności językowych, uczennice rozwijały swoją pomysłowość   
i przedsiębiorczość oraz umiejętność uczenia się poprzez działanie. 

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z przebiegiem i efektami naszej pracy, zawartymi w poniższej fotorelacji.