„Mega Misja”

Mega Misja

Projekt edukacyjny Fundacji Orange „Mega Misja” –

podsumowanie I semestru

Okres realizacji projektu w pierwszym semestrze roku szkolnego 2019/2020
1 godzina tygodniowo od 28.10.2019r. - 20.02.2020r.

Nauczyciele prowadzący:

Eliza Sobczak

Agnieszka Stachowiak

 1. Cele ogólne projektu:

  • Budowanie kompetencji cyfrowych, komunikacyjnych oraz medialnych najmłodszych uczniów szkół podstawowych
  • Podnoszenie kompetencji cyfrowych, komunikacyjnych oraz medialnych wychowawców świetlic
  • Rozwijanie wśród uczniów umiejętności pracy zespołowej
  • Upowszechnianie wiedzy za pomocą nowoczesnych technologii.

 2. W zajęciach uczestniczą uczniowie klasy 3 f uczęszczający do świetlicy szkolnej. Uczniowie chętnie wykonują powierzone im zadania. Z zaciekawieniem oglądają filmiki z przygodami bohaterów Misji – Julki, Kuby i Psotnika. Dzięki zajęciom z Mega Misji mają możliwość pracy na smartfonach, czy laptopie, co cieszy się dużym zainteresowaniem. Doskonalą swoje umiejętności cyfrowe, takie jak m.in. wpisywanie odpowiednich haseł w wyszukiwarce internetowej. Podczas zajęć często dajemy dzieciom możliwość wypowiadania się na forum grupy, co skutkuje interesującymi rozmowami na dany temat. Wiele zadań wymaga współpracy w grupie. Jest to między innymi rysowanie plakatów, robienie zielnika, szukanie informacji, przedstawianie historyjek za pomocą zabaw dramowych itp. Podczas zajęć panuje miła i radosna atmosfera.