BIP - ogłoszenia

inwa

<script type="text/javascript">
var _userway_config = {
account: 'nAitwgfntw'
};
</script>
<script type="text/javascript" src="https://cdn.userway.org/widget.js"></script>


Sprawozdanie finansowe jednostki za rok 2019 zostało umieszczone na stronie  

http://bip.zojo.leszno.pl/dokumenty/9