Home

zdjęcia chmur i nieba

Wielkanocne życzenia :)


TERMINARZ PRÓB SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ – REKRUTACJA DO KLAS IV SPORTOWYCH

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 IM. WOJSKA POLSKIEGO W LESZNIE

ROK SZKOLNY 2020/2021

 W skład każdej komisji wchodzi 3 trenerów. Jeden trener przeprowadza rozgrzewkę i nadzoruje dezynfekcję rąk przy wejściu na boisko. Dwóch pozostałych trenerów przeprowadza testy sprawności, nadzoruje dezynfekcję rąk przy wyjściu z boiska oraz przeprowadza wymianę i dezynfekcję sprzętu sportowego.

Na boisko wielofunkcyjne, na którym przeprowadzona będzie rozgrzewka wchodzimy wejściem środkowym od strony boiska ceglastego i wychodzimy wejściem przy pomieszczeniu socjalnym „orlik”

Po ćwiczeniach kształtujących poszczególne partie mięśniowe, przygotowujących do wysiłku wchodzimy na boisko typu orlik wejściem bocznym przy pomieszczeniu socjalnym „orlik” wychodzimy wejściem środkowym na bieżnię.

W razie złych warunków atmosferycznych egzamin rekrutacyjny zostanie przeprowadzony na sali gimnastycznej.

Testy do klasy koszykarskiej ze względu na specyfikę sportu, niezbędne urządzenia oraz bezpieczeństwo podczas przeprowadzanych prób sprawności specjalnej zostaną przeprowadzone w Sali gimnastycznej SP7 Leszno, budynek B.

Wejście na salę od strony parku wejście przy schodach, wyjście od strony parku wejście przez boisko „orlik”.

Szczegółowe informacje dostępne są poniżej:

1. Harmonogram rekrutacji

2. Regulamin rekrutacji

3. Regulamin prób sprawności fizycznej

4. Ankieta - egzaminy

5. Badania lekarskie