WEWNĄTRZSZKOLNY PROJEKT EDUKACYJNY

Tobie, Polsko, ta kropla krwi wrzącej,
Tobie, Polsko, tych serc naszych bicie,
Tobie każdy cień myśli gorącej
Tobie wszystko, na śmierć i życie!

(Roman Wilkanowicz - fragm. W: Józef Ratajczak Krople wrzącej krwi)

 

W połowie października uczniowie klasy 6f, 4b i 8e zakończyli wewnątrzszkolny projekt edukacyjny pt. Przez Powstanie Wielkopolskie do niepodległości Leszna, którego głównym celem było kształtowanie postaw patriotycznych, poczucia przynależności do społeczności lokalnej, wzbudzenie szacunku i pamięci dla ludzi oraz wydarzeń, które przyniosły wolność.

Po zgłębieniu wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim, dzięki pracy z materiałem źródłowym, uczniowie analizowali utwory poetyckie poświęcone Powstańcom Wielkopolskim i walce o niepodległość narodu polskiego. Uczestnicy projektu po poznaniu genezy Wielkopolskiej Marsylianki, przeanalizowali jej treść, a następnie wspólnie odśpiewali Pieśń Powstańców. Po przypomnieniu symboli narodowych, omówieniu znaczenia barw narodowych, uczniowie stworzyli kokardę narodową oraz zinterpretowali leszczyńskie logo stworzone z okazji stulecia powrotu do macierzy, które zostało zawieszone na gazetce tematycznej.

Końcowym etapem projektu była dyskusja na temat tekstu pt. Sokoli wkład w powrót Leszna do Polski w 1920 roku.

Dzięki zrealizowanemu projektowi uczniowie ugruntowali i poszerzyli wiedzę na temat Powstania Wielkopolskiego oraz rozbudzili w sobie zainteresowania dziejami lokalnymi, umacniającymi więź z miejscem zamieszkania.