Home

Aktualności

UWAGA RODZICE I UCZNIOWIE!!!

Aktualna kwota wpłat na obiady

na miesiąc styczeń 2019 r.

będzie podana do wiadomości  w dniu 02.01.2019 r.

Prosimy nie dokonywać wpłat w miesiącu grudniu 2018 r.

 

II EDYCJA SZKOLNEGO KONKURSU JĘZYKA NIEMIECKIEGO

NA NAJPIĘKNIEJSZĄ KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄ

Zwyczaj wysyłania kartek świątecznych rozpoczął się w Wielkiej Brytanii w 1834 roku. Sir Henry Cole, wraz ilustratorem Johnem Horsley'em, wpadł na pomysł świątecznej kartki. Dzisiaj, mimo rozpowszechnienia poczty elektronicznej, kartki świąteczne z życzeniami nadal cieszą się ogromną popularnością.


We współpracy z Bankiem Żywności nasza młodzież również pomaga potrzebującym.

Bank Żywności w Lesznie przekazuje pomoc żywnościową do 200 lokalnych organizacji dobroczynnych, które zajmują się osobami
w trudnej sytuacji życiowej. Pomoc żywnościowa trafia w szczególności do: dzieci, osób niepełnosprawnych, rodzin wielodzietnych, rodziców samotnie wychowujących dzieci. Współpracujemy także z Ośrodkami Pomocy Społecznej.