Home

Aktualności

 

Projekt w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Mam ogromną przyjemność poinformować, iż naszej szkole zostało przyznane wsparcie finansowe w kwocie 15 000 zł na zakup nowych książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, którego celem jest rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

                  https://www.youtube.com/watch?v=Nj1uTp4OPv4


Uwaga egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy - każdy uczeń klasy 8 musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę.

Terminy egzaminu:

data

przedmiot

godzina

czas trwania

czas trwania dla uczniów korzystających z prawa dostosowania

16.06.2020 r.

język polski

9.00

120 minut

do 180 minut

17.06.2020 r.

matematyka

9.00

100 minut

do 150 minut

18.06.2020 r

język obcy

9.00

90 minut

do 135 minut

 

W załączniku - Wytyczne dla przystępujących do egzaminu kl. 8 _ 2020.

B. Mrosek


 


Rekrutacja do klas pierwszych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły

 

Komisja rekrutacyjna biorąc pod uwagę kryteria określone Uchwałą Nr XXXIII/399/2017

Rady Miejskiej Leszna z dnia 02 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów do

postępowania rekrutacyjnego, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, do

klasy pierwszej szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Leszno,

podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 7 im. Wojska Polskiego w Lesznie

Zgodnie z §11b. Rozporządzenia MEN z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie 

w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (dz. U. z

2020 poz. 530) wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów, o których mowa w

art. 158 ust. 1 i 3 tej ustawy, podaje się do publicznej wiadomości także na stronach internetowych

tych jednostek.

1. W wyniku postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Podstawowej nr 7 im. Wojska Polskiego

w Lesznie z powodu braku wolnych miejsc Komisja rekrutacyjna nie przyjęła żadnego z kandydatów

spoza obwodu do klasy pierwszej.

2. Lista kandydatów nieprzyjętych:

1. Forester Bastian

2. Forszpaniak Oliwia

3. Jóźwiak Mikołaj Mikołaj

4. Juszkiewicz Fabian

5. Kaczmarek- Grochowiak Norbert

6. Konior Matylda

7 Kowalczyk Zuzanna

8 Kowalski Oskar

9 Yankovonko Volodymyr

10. Zajdowicz Anna

11. Zappia Rosa

 

Leszno, dn. 22 maja 2020 r.

Hanna Kowalska

przewodnicząca komisji rekrutacyjnej


 


Projekt ,,Razem, chociaż osobno" został wykonany w ramach lekcji wychowawczej, w czasie zdalnego nauczania, przez klasę 6g. Głównym powodem jego realizacji była chęć pokazania wszystkim, którzy są w jakikolwiek sposób związani z naszą szkołą, że odosobnienie, wynikające z zagrożenia związanego z Covid-19 nie oznacza, że nie możemy mieć ze sobą kontaktu. Możemy i mamy. Chcieliśmy w ten sposób podnieść na duchu Dyrekcję, Nauczycieli, innych pracowników szkoły, a także nasze Koleżanki i Kolegów w tych ciężkich, koronawirusowych czasach, a także - zintegrować się, dać sobie możliwość zrobienia czegoś wspólnie, razem, w naszym klasowym kolektywie.


TERMINARZ PRÓB SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ – REKRUTACJA DO KLAS IV SPORTOWYCH

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 IM. WOJSKA POLSKIEGO W LESZNIE

ROK SZKOLNY 2020/2021

 W skład każdej komisji wchodzi 3 trenerów. Jeden trener przeprowadza rozgrzewkę i nadzoruje dezynfekcję rąk przy wejściu na boisko. Dwóch pozostałych trenerów przeprowadza testy sprawności, nadzoruje dezynfekcję rąk przy wyjściu z boiska oraz przeprowadza wymianę i dezynfekcję sprzętu sportowego.

Na boisko wielofunkcyjne, na którym przeprowadzona będzie rozgrzewka wchodzimy wejściem środkowym od strony boiska ceglastego i wychodzimy wejściem przy pomieszczeniu socjalnym „orlik”

Po ćwiczeniach kształtujących poszczególne partie mięśniowe, przygotowujących do wysiłku wchodzimy na boisko typu orlik wejściem bocznym przy pomieszczeniu socjalnym „orlik” wychodzimy wejściem środkowym na bieżnię.

W razie złych warunków atmosferycznych egzamin rekrutacyjny zostanie przeprowadzony na sali gimnastycznej.

Testy do klasy koszykarskiej ze względu na specyfikę sportu, niezbędne urządzenia oraz bezpieczeństwo podczas przeprowadzanych prób sprawności specjalnej zostaną przeprowadzone w Sali gimnastycznej SP7 Leszno, budynek B.

Wejście na salę od strony parku wejście przy schodach, wyjście od strony parku wejście przez boisko „orlik”.

Szczegółowe informacje dostępne są poniżej:

1. Harmonogram rekrutacji

2. Regulamin rekrutacji

3. Regulamin prób sprawności fizycznej

4. Ankieta - egzaminy

5. Badania lekarskie