Home

zdjęcia chmur i nieba

Wielkanocne życzenia :)

Aktualności


Projekt ,,Razem, chociaż osobno" został wykonany w ramach lekcji wychowawczej, w czasie zdalnego nauczania, przez klasę 6g. Głównym powodem jego realizacji była chęć pokazania wszystkim, którzy są w jakikolwiek sposób związani z naszą szkołą, że odosobnienie, wynikające z zagrożenia związanego z Covid-19 nie oznacza, że nie możemy mieć ze sobą kontaktu. Możemy i mamy. Chcieliśmy w ten sposób podnieść na duchu Dyrekcję, Nauczycieli, innych pracowników szkoły, a także nasze Koleżanki i Kolegów w tych ciężkich, koronawirusowych czasach, a także - zintegrować się, dać sobie możliwość zrobienia czegoś wspólnie, razem, w naszym klasowym kolektywie.


TERMINARZ PRÓB SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ – REKRUTACJA DO KLAS IV SPORTOWYCH

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 IM. WOJSKA POLSKIEGO W LESZNIE

ROK SZKOLNY 2020/2021

 W skład każdej komisji wchodzi 3 trenerów. Jeden trener przeprowadza rozgrzewkę i nadzoruje dezynfekcję rąk przy wejściu na boisko. Dwóch pozostałych trenerów przeprowadza testy sprawności, nadzoruje dezynfekcję rąk przy wyjściu z boiska oraz przeprowadza wymianę i dezynfekcję sprzętu sportowego.

Na boisko wielofunkcyjne, na którym przeprowadzona będzie rozgrzewka wchodzimy wejściem środkowym od strony boiska ceglastego i wychodzimy wejściem przy pomieszczeniu socjalnym „orlik”

Po ćwiczeniach kształtujących poszczególne partie mięśniowe, przygotowujących do wysiłku wchodzimy na boisko typu orlik wejściem bocznym przy pomieszczeniu socjalnym „orlik” wychodzimy wejściem środkowym na bieżnię.

W razie złych warunków atmosferycznych egzamin rekrutacyjny zostanie przeprowadzony na sali gimnastycznej.

Testy do klasy koszykarskiej ze względu na specyfikę sportu, niezbędne urządzenia oraz bezpieczeństwo podczas przeprowadzanych prób sprawności specjalnej zostaną przeprowadzone w Sali gimnastycznej SP7 Leszno, budynek B.

Wejście na salę od strony parku wejście przy schodach, wyjście od strony parku wejście przez boisko „orlik”.

Szczegółowe informacje dostępne są poniżej:

1. Harmonogram rekrutacji

2. Regulamin rekrutacji

3. Regulamin prób sprawności fizycznej

4. Ankieta - egzaminy

5. Badania lekarskie


 


Komisja rekrutacyjna, biorąc pod uwagę kryteria określone Uchwałą Nr XXXIII/399/2017 Rady Miejskiej Leszna z dnia 02 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, do klasy pierwszej szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Leszno, podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 7 im. Wojska Polskiego w Lesznie na rok szkolny 2020/2021.

Zgodnie z §11b. Rozporządzenia MEN z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (dz. U. z 2020 poz. 530) wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów, o których mowa w art. 158 ust. 1 i 3 tej ustawy, podaje się do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek. 1. W wyniku postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Podstawowej nr 7 im. Wojska Polskiego w Lesznie z powodu braku wolnych miejsc Komisja rekrutacyjna nie zakwalifikowała żadnego z kandydatów spoza obwodu do klasy pierwszej.

L.p. Nazwisko Imię
1  Forester  Bastian
2  Forszpaniak  Oliwia
3  Fortuniak  Barbara
4  Grys  Wojciech
5  Guzikowski  Kacper
6  Jóźwiak   Mikołaj
7  Juszkiewicz  Fabian
8  Kaczmarek- Grochowiak   Norbert
9  Konior  Matylda
10  Kowalczyk  Zuzanna
11  Kowalski  Oskar
12  Łaszczyński   Wiktor
13  Pypla  Laura
14  Rogala   Michał
15  Torz  Fryderyk
16  Wiśniewska   Tatiana
17  Wróblewski  Mateusz
18  Yankovonko  Volodymyr
19  Zajdowicz  Anna
20  Zappia  Rosa

 Leszno, dn. 12 maja 2020 r.

Hanna Kowalska

przewodnicząca komisji rekrutacyjnej


 


Drodzy uczniowie klas ósmych!!

Serdecznie zachęcamy Was oraz Waszych rodziców i opiekunów do zapoznania się z ofertami szkół ponadpodstawowych.

Specjalnie dla Was zebrałyśmy wszystko w jednym miejscu wink

I Liceum Ogólnokształcące     https://jedynka-leszno.edupage.org/a/proponowane-kierunki-nauczania-w-roku-szkolnym-20202021

II Liceum Ogólnokształcące   http://liceum.kopernik-leszno.pl/rekrutacja2020

III Liceum Ogólnokształcące  http://3loleszno.eu/pliki/profileklas2020.pdf

Zespół Szkół Nr 4       http://zs4-leszno.pl/ulotka

Zespół Szkół Technicznych     http://zst-leszno.pl/drodzy-rodzice-oraz-uczniowie-klas-viii/?fbclid=IwAR3_4lUltEQ10VkajHBPzeV-EO8a4HgXhmOvZplLRjXnsYZ3RxhLZcCHKI4

Technikum TEB Edukacja       https://www.facebook.com/technikumtebleszno/posts/2619965578271192

Zespół Szkół Ekonomicznych        http://www.zse.leszno.pl/rekrutacja/zasady-rekrutacji/?fbclid=IwAR3ieb83J1ZfUZ8J7pAS6bRhF0Tp3WVGDBsXASSVtMLdsu9YktoqI0jk6DU

Zespół Szkół Elektroniczno - Telekomunikacyjnych     https://zset.leszno.pl/o-szkole/profile-klas/
Sprawdźcie Tiarę przydziału ZSET 
(działa w aplikacji Facebook):  https://www.facebook.com/fbcameraeffects/tryit/245105449951895/?__cft__[0]=AZWlKULfqcMXnifFIl0mcZaWbJEOntpFMWD0Z_q3RqEVyxzOFf8RgOOLMT1ZaPmBoVVp01TZUotYPs9dsyJJ1nX1b_JD68I9oa-miJiXOfks1Q80P1MZ14xkI70hAayLNxpwHQmI5VqQi4_GAsBf71sustwDneVI6svIzstsGeuuVQ&__tn__=H-R

Zespół Szkół Rolniczo - Budowlanych     http://nowa.zsrb.leszno.pl/rekrutacja/oferta-na-rok-szkolny-2020-2021.html


 


UWAGA !!!

Zmiana terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 dla kandydatów do oddziałów sportowych szkół podstwowych prowadzonych przez miasto Leszno. Więcej informacji znajdziesz na: https://www.leszno.pl/Rekrutacja_do_oddzialow_dwujezycznych_i_sportowych_w_szkolach_podstawowych.html

PRZEDŁUŻONA REKRUTACJA DO KLAS IV SPORTOWYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021 w Szkole Podstawowej nr 7 im. Wojska Polskiego w Lesznie

PROFILE:

- PIŁKA NOŻNA (chłopców) – KOSZYKÓWKA (dziewcząt)

- SZERMIERKA

- PŁYWANIE

WNIOSKI DO KLASY SPORTOWEJ POBIERAMY ZE STRONY INTERNETOWEJ SZKOŁY, WYPEŁNIAMY I WYSYŁAMY NA Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

LUB WRZUCAMY DO SKRZYNKI PODAWCZEJ ZNAJDUJĄCEJ SIĘ W HOLU SZKOŁY -wejście od strony parku

WNIOSKI SKŁADAMY - NOWY TERMIN od 30.03.2020 do18.05.2020


 HARMONOGRAM REKRUTACJI

TERMINARZ PRÓB SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ – REKRUTACJA DO KLAS IV SPORTOWYCH
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 IM. WOJSKA POLSKIEGO W LESZNIE
 
- 25.05.2020 GODZINA 15:15 – KLASA  IV KOSZKÓWKA, SP7 SALA GIMNASTYCZNA (budynek B)
- 26.05.2020 GODZINA 14:40 – KLASA IV PŁYWANIE, ŚRODOWISKOWA PŁYWALNIA EDUKACYJNA
- 27.05.2020 GODZINA 15:15 – KLASA IV PŁYWANIE, SP7  SALA GIMNASTYCZNA (budynek B)
- 28.05.2020 GODZINA 15:15 – KLASA IV SZERMIERKA, SP7 SALA GIMNASTYCZNA (budynek B)
- 29.05.2020 GODZINA 15:15 – KLASA IV PIŁKA NOŻNA, SP7 SALA GIMNASTYCZNA (budynek B), HALA PNEUMATYCZNA, BOISKO SZKOLNE