Home

Aktualności

II EDYCJA SZKOLNEGO KONKURSU JĘZYKA NIEMIECKIEGO

NA NAJPIĘKNIEJSZĄ KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄ

Zwyczaj wysyłania kartek świątecznych rozpoczął się w Wielkiej Brytanii w 1834 roku. Sir Henry Cole, wraz ilustratorem Johnem Horsley'em, wpadł na pomysł świątecznej kartki. Dzisiaj, mimo rozpowszechnienia poczty elektronicznej, kartki świąteczne z życzeniami nadal cieszą się ogromną popularnością.


We współpracy z Bankiem Żywności nasza młodzież również pomaga potrzebującym.

Bank Żywności w Lesznie przekazuje pomoc żywnościową do 200 lokalnych organizacji dobroczynnych, które zajmują się osobami
w trudnej sytuacji życiowej. Pomoc żywnościowa trafia w szczególności do: dzieci, osób niepełnosprawnych, rodzin wielodzietnych, rodziców samotnie wychowujących dzieci. Współpracujemy także z Ośrodkami Pomocy Społecznej.

W okresie od 22 października 2018 do 30 listopada 2018  społeczność szkolna brała udział w akcji  „Zbiorki mydła dla Afryki.” Serdecznie dziękujemy dzieciom, rodzicom, nauczycielom za  aktywne włączenie się do akcji. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu zebraliśmy 613 mydeł, które zostały przekazane do organizatora akcji- Szkoły Podstawowej nr 10 w Lesznie.