Home

zdjęcia chmur i nieba

Wielkanocne życzenia :)

Aktualności


Zgodnie z Zarządzeniem Nr 182/2020 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 15.04.2020 r. dotyczącym terminów rekrutacji 2020/2021 dla kandydatów do oddziałów sportowych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Leszno podajemy do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawności fizycznej – rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 Szkoła Podstawowa nr 7 im. Wojska Polskiego w Lesznie.

Korzystając z okazji chcielibyśmy przekazać NIESPODZIANKĘ dla wszystkich dzieci w szkole! To seria 3 odcinków LEKCJI ONLINE CENTRUM HAJDASZ, do których przesyłamy link. Lekcje uruchomią się po kliknięciu na link. Jesteśmy przekonani, że dzieci, ale również rodzice będą mieli dużo zabawy. Zachęcamy do obejrzenia odcinków;-)

https://hajdasz.pl/zajecia-hajdasz/

Z wyrazami szacunku

Izabela Szczęsna-Hajdasz

Jacek Hajdasz

 

 

Projekt w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Mam ogromną przyjemność poinformować, iż naszej szkole zostało przyznane wsparcie finansowe w kwocie 15 000 zł na zakup nowych książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, którego celem jest rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

                  https://www.youtube.com/watch?v=Nj1uTp4OPv4


Uwaga egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy - każdy uczeń klasy 8 musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę.

Terminy egzaminu:

data

przedmiot

godzina

czas trwania

czas trwania dla uczniów korzystających z prawa dostosowania

16.06.2020 r.

język polski

9.00

120 minut

do 180 minut

17.06.2020 r.

matematyka

9.00

100 minut

do 150 minut

18.06.2020 r

język obcy

9.00

90 minut

do 135 minut

 

W załączniku - Wytyczne dla przystępujących do egzaminu kl. 8 _ 2020.

B. Mrosek


 


Rekrutacja do klas pierwszych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły

 

Komisja rekrutacyjna biorąc pod uwagę kryteria określone Uchwałą Nr XXXIII/399/2017

Rady Miejskiej Leszna z dnia 02 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów do

postępowania rekrutacyjnego, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, do

klasy pierwszej szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Leszno,

podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 7 im. Wojska Polskiego w Lesznie

Zgodnie z §11b. Rozporządzenia MEN z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie 

w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (dz. U. z

2020 poz. 530) wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów, o których mowa w

art. 158 ust. 1 i 3 tej ustawy, podaje się do publicznej wiadomości także na stronach internetowych

tych jednostek.

1. W wyniku postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Podstawowej nr 7 im. Wojska Polskiego

w Lesznie z powodu braku wolnych miejsc Komisja rekrutacyjna nie przyjęła żadnego z kandydatów

spoza obwodu do klasy pierwszej.

2. Lista kandydatów nieprzyjętych:

1. Forester Bastian

2. Forszpaniak Oliwia

3. Jóźwiak Mikołaj Mikołaj

4. Juszkiewicz Fabian

5. Kaczmarek- Grochowiak Norbert

6. Konior Matylda

7 Kowalczyk Zuzanna

8 Kowalski Oskar

9 Yankovonko Volodymyr

10. Zajdowicz Anna

11. Zappia Rosa

 

Leszno, dn. 22 maja 2020 r.

Hanna Kowalska

przewodnicząca komisji rekrutacyjnej