Home

Aktualności

To święto, którego najważniejszymi beneficjentami są dzieci. Czytanie im na głos stymuluje ich rozwój, wzbogaca słownictwo i pobudza wyobraźnię. Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania został ustanowiony z inicjatywy Polskiej Izby Książki w 2001 roku. Data 29 września odnosi się do urodzin Janiny Porazińskiej, autorki książek dla dzieci i młodzieży.


Takie cele przyświecały wycieczce klasy VI a do Bochni - Krakowa – Zabrza.

W dniach 25-27 września uczniowie wraz z Paniami Hanną Komorowską i Moniką Grześkowiak wyjechali na wycieczkę, na której mieli okazję zwiedzić Muzeum Motyli w Bochni
z największą ekspozycją motyli w Polsce – ponad 5 tysięcy okazów.

Następnie pojechali do Kopalni Soli w Bochni, gdzie w leczniczym mikroklimacie zwiedzali zabytkową kopalnię, bawili się na podziemnych boiskach i dyskotece oraz spędzili tam noc.


Nie tylko się uczymy, ale też bawimy. Uczniowie klas 7 na zajęciach z chemii robili samodzielnie slaimy.

Świat bez barier

 Nasza szkoła przystąpiła do udziału w ogólnopolskim projekcie „uDOSTĘPniacze” realizowanym przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Na terenie placówki zostały rozwieszone elektrostatyczne naklejki z hasłami mającymi na celu uwrażliwić społeczność uczniowską na bariery, które stanowią poważny problem dla ogółu ludzi. Mówiąc o dostępności, należy zaznaczyć, że dotyczy ona wszystkich osób. Natomiast jej brak odczuwają najbardziej wybrane grupy społeczne, np. osoby o ograniczonej możliwości poruszania się, niewidome i słabowidzące, niesłyszące i słabosłyszące oraz głuchoniewidome. Nie należy również zapominać o szczególnych potrzebach ludzi z czasową lub trwałą ograniczoną mobilnością czy percepcją, np. kobiet w ciąży, czy osób z niepełnosprawnością intelektualną i psychiczną, starszych, osłabionych chorobami, np. po przebytym udarze, o niskim wzroście, z ciężkim lub nieporęcznym bagażem.