Home

inwa

<script type="text/javascript">
var _userway_config = {
account: 'nAitwgfntw'
};
</script>
<script type="text/javascript" src="https://cdn.userway.org/widget.js"></script>

Rekrutacja_'21 do klas IV - sportowych

 

Zgodnie z podstawą prawną  rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29.04.2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz Zarządzeniem nr 59/3/2021 Prezydenta Miasta Leszna w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego dla kandydatów do oddziałów sportowych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Leszno w dniach od 06.05.2021 do 12.05.2021 odbędą się egzaminy sprawnościowe do oddziałów sportowych W Szkole Podstawowej nr 7 im. Wojska Polskiego w Lesznie.
TERMINARZ PRÓB SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ - REKRUTACJA DO KLAS IV SPORTOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 IM. WOJSKA POLSKIEGO W LESZNIE
- 06.05.2021 (czwartek) GODZINA 15:15 - KLASA IV PŁYWANIE, SP7 ŚRODOWISKOWA PŁYWALNIA EDUKACYJNA  
- 07.05.2021 (piątek) GODZINA 15:15 - KLASA IV PŁYWANIE, SP7 SALA GIMNASTYCZNA (budynek B)
- 10.05.2021 (poniedziałek) GODZINA 15:15 - KLASA IV KOSZYKÓWKA, SALA GIMNASTYCZNA (budynek B)
- 11.05.2021 (wtorek) GODZINA 15:15 - KLASA IV SZERMIERKA, SP7 SALA GIMNASTYCZNA (budynekB)
- 12.05.2021 (środa) GODZINA 15:15 - KLASA IV PIŁKA NOŻNA, HALA PNEUMATYCZNA SP 7 LESZNO
Próby sprawnościowe do klas sportowych odbędą się na boiskach sportowych SP 7 Leszno. Egzaminy  zostaną przeprowadzone z zachowaniem reżimu sanitarnego.
Próby sprawnościowe odbywać się będą w 10 osobowych grupach. Kandydaci do klas sportowych zostaną podzieleni na grupy 10 osobowe w dniu rekrutacji. Próby sprawności ogólnej prowadzone będą na boisku wielofunkcyjnym. Próby sprawności specjalnej odbywać się będą na szkolnym boisku do piłki nożnej.
Osoby rekrutowane będą dezynfekowały ręce przed wejściem na boiska sportowe - szkoła zapewni środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego;
Prowadzący zdezynfekuje użyty sprzęt sportowy, z którym uczestnicy mieli kontakt po każdym użyciu i każdej grupie korzystających;
Kontakt między grupami korzystających zostanie ograniczony poprzez wyznaczenie stałych miejsc zbiórki. Pomiędzy rekrutacją kolejnej grupy zostanie przeprowadzona 5 minutowa przerwa podczas której zostanie przeprowadzona wymiana i dezynfekcja sprzętu służącego do rekrutacji.
Prowadzący będzie nadzorował dezynfekcję rąk osób wchodzących i opuszczających obiekt;
Wyłączona będzie możliwość korzystania z szatni i węzła sanitarnego przez uczestników rekrutacji, a w przypadku skorzystania z toalety pomieszczenie zostanie zdezynfekowane.
Próby sprawności specjalnej do klasy o profilu pływanie odbędą się na obiekcie Środowiskowej Pływalni Edukacyjnej w Lesznie - obowiązują zasady i regulamin obiektu. Zbiórka przed wejściem na basen z zachowaniem bezpiecznej odległości. Kandydaci również zostaną podzieleni na grupy 10 osobowe.

Nowe terminy rekrutacji do klas sportowych

 

Rekrutacja do oddziałów sportowych

 

 

 

 

 

 

 

Aktualności

W dniach od 17 do 19 marca w naszej szkole odbyły się próbne egzaminy ósmoklasisty.

22 lutego 2021 r. o godz. 17 na platformie Teams spotkali się reprezentanci wszystkich klas ósmych, aby wziąć udział w I konkursie czytelniczym online „Znamy nasze lektury”. Był to jednocześnie dobry sposób na powtórkę przed egzaminem. Największą wiedzą wykazał się TYMON PUDLISZEWSKI z klasy 8c, drugie miejsce zajął OSKAR UZAROWSKI z klasy 8e, a trzecie – HANNA SZYMAŃSKA z 8d.

ZWYCIĘZCOM GRATULUJEMY !!!


 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7

im. Wojska Polskiego w Lesznie

 zaprasza na zapisy do klasy pierwszej

 dla dzieci urodzonych w 2014 r.,

 zamieszkałych poza obwodem szkoły

na rok 2021/2022

 

Zapisy odbywają się

od 8 marca 2021 r. do 31 marca 2021 r.

w sekretariacie szkoły

 w godzinach od 08:00 do 15:00

 

Zgłoszenie dziecka dokonują rodzice/prawni opiekunowie.

Dokumenty niezbędne do zapisu:

  • dowód osobisty,
  • skrócony akt urodzenia dziecka,
  • karta zgłoszenia, oświadczenia do pobrania poniżej lub w sekretariacie szkoły.


 

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Wojewódzkim Konkursie Budowy i Pilotażu Latawców.

I miejsce zajął Filip Sobierajski z 7 e

IV miejsce zajęła Oliwia Berus z 6 c

Do konkursu zgłosiło się 129 chętnych z całego województwa. Został on przeprowadzony metodą zdalną. Uczestnicy mieli za zadanie wykonać następujące elementy:

  1. projekt z dokumentacją i opisem (zaplanowanie, naszkicowanie, wykonanie rysunku konstrukcyjnego),
  2. latawiec wg własnego projektu (wykonany samodzielnie),
  3. pilotaż w rozumieniu: wykonania startu, samodzielnego pilotowania latawca i sprowadzenia go na ziemię w sposób kontrolowany,
  4. test wiedzy zawierający 20 zadań związanych z latawcami z zakresu meteorologii, teorii lotu, chemii, geometrii, fizyki i historii. Do wykonania były tez zadania doświadczalne.

Komisja konkursowa otrzymała trudne zadanie – ocenę testu wiedzy, prac, dokumentacji i lotu.

Gratulujemy osiągnięcia wspaniałych wyników w tym, trudnym, interdyscyplinarnym konkursie. Wiedza i umiejętności, którymi wykazali się uczestnicy, jest godna pochwały i wyróżnienia.