Home

inwa

<script type="text/javascript">
var _userway_config = {
account: 'nAitwgfntw'
};
</script>
<script type="text/javascript" src="https://cdn.userway.org/widget.js"></script>

Rekrutacja_'21 do klas IV - sportowych

 

Zgodnie z podstawą prawną  rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29.04.2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz Zarządzeniem nr 59/3/2021 Prezydenta Miasta Leszna w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego dla kandydatów do oddziałów sportowych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Leszno w dniach od 06.05.2021 do 12.05.2021 odbędą się egzaminy sprawnościowe do oddziałów sportowych W Szkole Podstawowej nr 7 im. Wojska Polskiego w Lesznie.
TERMINARZ PRÓB SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ - REKRUTACJA DO KLAS IV SPORTOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 IM. WOJSKA POLSKIEGO W LESZNIE
- 06.05.2021 (czwartek) GODZINA 15:15 - KLASA IV PŁYWANIE, SP7 ŚRODOWISKOWA PŁYWALNIA EDUKACYJNA  
- 07.05.2021 (piątek) GODZINA 15:15 - KLASA IV PŁYWANIE, SP7 SALA GIMNASTYCZNA (budynek B)
- 10.05.2021 (poniedziałek) GODZINA 15:15 - KLASA IV KOSZYKÓWKA, SALA GIMNASTYCZNA (budynek B)
- 11.05.2021 (wtorek) GODZINA 15:15 - KLASA IV SZERMIERKA, SP7 SALA GIMNASTYCZNA (budynekB)
- 12.05.2021 (środa) GODZINA 15:15 - KLASA IV PIŁKA NOŻNA, HALA PNEUMATYCZNA SP 7 LESZNO
Próby sprawnościowe do klas sportowych odbędą się na boiskach sportowych SP 7 Leszno. Egzaminy  zostaną przeprowadzone z zachowaniem reżimu sanitarnego.
Próby sprawnościowe odbywać się będą w 10 osobowych grupach. Kandydaci do klas sportowych zostaną podzieleni na grupy 10 osobowe w dniu rekrutacji. Próby sprawności ogólnej prowadzone będą na boisku wielofunkcyjnym. Próby sprawności specjalnej odbywać się będą na szkolnym boisku do piłki nożnej.
Osoby rekrutowane będą dezynfekowały ręce przed wejściem na boiska sportowe - szkoła zapewni środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego;
Prowadzący zdezynfekuje użyty sprzęt sportowy, z którym uczestnicy mieli kontakt po każdym użyciu i każdej grupie korzystających;
Kontakt między grupami korzystających zostanie ograniczony poprzez wyznaczenie stałych miejsc zbiórki. Pomiędzy rekrutacją kolejnej grupy zostanie przeprowadzona 5 minutowa przerwa podczas której zostanie przeprowadzona wymiana i dezynfekcja sprzętu służącego do rekrutacji.
Prowadzący będzie nadzorował dezynfekcję rąk osób wchodzących i opuszczających obiekt;
Wyłączona będzie możliwość korzystania z szatni i węzła sanitarnego przez uczestników rekrutacji, a w przypadku skorzystania z toalety pomieszczenie zostanie zdezynfekowane.
Próby sprawności specjalnej do klasy o profilu pływanie odbędą się na obiekcie Środowiskowej Pływalni Edukacyjnej w Lesznie - obowiązują zasady i regulamin obiektu. Zbiórka przed wejściem na basen z zachowaniem bezpiecznej odległości. Kandydaci również zostaną podzieleni na grupy 10 osobowe.

Nowe terminy rekrutacji do klas sportowych

 

Rekrutacja do oddziałów sportowych

 

 

 

 

 

 

 

Aktualności

Uczniowie klas szóstych na lekcjach biologii poznali gatunki płazów i gadów- niezwykłych zwierząt zagrożonych wyginięciem. Poznali środowisko ich życia, budowę, znaczenie dla człowieka i przyrody, dowiedzieli się także jak ważna jest ich ochrona.

W ramach zadania domowego stworzyli piękne plakaty zachęcające wszystkich do ochrony tych kręgowców i tym samym udowodnili, że nauka zdalna nie musi być wcale nudna.

Nasz planeta ważna jest dla nas i dla całego świata dlatego też z okazji Dnia Ziemi uczniowie klasy 2b wykonali na zajęciach z techniki piękne plakaty: "Jak widzą Ziemię i jak powinniśmy o nią dbać!"

Komisja Rekrutacyjna  podaje do publicznej wiadomości  listę kandydatów (spoza obwodu) przyjętych do klasy pierwszej  Szkoły Podstawowej nr 7 im. Wojska Polskiego w Lesznie w roku szkolnym 2021/2022.

 1. Dudek Alicja
 2. Gutkowska Michelle Lena
 3. Kasprzak Kacper
 4. Klimowicz Sara
 5. Makałowska Julia Aleksandra
 6. Motała Julia
 7. Neuman Olga
 8. Pajęcka Antonina
 9. Pieprzyk Antoni Tomasz
 10. Płociniczak Piotr
 11. Ratajczak Nina
 12. Sobczak Anna
 13. Talarowski Marcel Dariusz
 14. Tarnowski Antoni Roman

 

                                                           Marta Nowaczyk

                                               Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej

Uczniowie klas piątych Naszej Szkoły udowodnili, że nawet podczas nauczania zdalnego nie można się nudzić na lekcjach biologii i można przeprowadzić ciekawe doświadczenia. Uczniowie w ramach lekcji o grzybach wyhodowali pleśniaka, poznając tkanki i organy roślinne zbadali kierunek transportu wody w roślinie oraz zbadali wpływ temperatury na intensywność parowania wody przez liście.