WiFi

Formularz dostępu do szkolnej sieci WIFI


 

Niniejszym zobowiązuję się do przestrzegania "Regulaminu Wi-Fi" określającego zasady korzystania z sieci bezprzewodowej Szkoły Podstawowej nr 7 w Lesznie


Regulamin szkolnej sieci Wi-Fi

 1. Szkolna sieć WiFi w Szkole Podstawowej nr 7 w Lesznie dostępna jest dla nauczycieli, pracowników, uczniów korzystających z Internetu wyłącznie w celach edukacyjnych oraz osób przebywających na terenie szkoły posiadających status „gościa”.
 2. Użytkownik otrzymuje dostęp do sieci wyłącznie za pośrednictwem jednego wybranego przez siebie urządzenia.
 3. Dostęp do sieci przydzielany jest na podstawie poprawnie wypełnionego formularza, znajdującego się pod następującym adresem: http://sp7leszno.pl/index.php/wif
 4. Proces autoryzacji dostępu odbywa się przez wprowadzenie danych: nazwy użytkownika i hasła w momencie nawiązywania połączenia z siecią bezprzewodową.
 5. Każdy użytkownik przed podłączeniem do sieci samodzielnie konfiguruje swój sprzęt i instaluje oprogramowanie umożliwiające korzystanie z zasobów sieci Internet.
 6. Sieć bezprzewodowa jest filtrowana. Oznacza to, iż nie wszystkie zasoby sieci Internet są dostępne.
 7. Użytkownik łączący się z siecią za pośrednictwem swojego komputera zobowiązany jest do instalacji oprogramowania antywirusowego zabezpieczającego przed rozpowszechnianiem wirusów komputerowych.
 8. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową za szkody spowodowane jego działalnością w sieci.
 9. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu spowodowane korzystaniem z sieci WiFi.
 10. W przypadku stwierdzenia naruszenia zasad niniejszego regulaminu użytkownik zostanie pozbawiony całkowicie dostępu do sieci.
 11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.

  Odśwież Captcha  
 

Przed wysłaniem sprawdź poprawność wprowadzonych danych