WiFi

inwa

<script type="text/javascript">
var _userway_config = {
account: 'nAitwgfntw'
};
</script>
<script type="text/javascript" src="https://cdn.userway.org/widget.js"></script>

Rekrutacja_'21 do klas IV - sportowych

 

Zgodnie z podstawą prawną  rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29.04.2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz Zarządzeniem nr 59/3/2021 Prezydenta Miasta Leszna w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego dla kandydatów do oddziałów sportowych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Leszno w dniach od 06.05.2021 do 12.05.2021 odbędą się egzaminy sprawnościowe do oddziałów sportowych W Szkole Podstawowej nr 7 im. Wojska Polskiego w Lesznie.
TERMINARZ PRÓB SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ - REKRUTACJA DO KLAS IV SPORTOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 IM. WOJSKA POLSKIEGO W LESZNIE
- 06.05.2021 (czwartek) GODZINA 15:15 - KLASA IV PŁYWANIE, SP7 ŚRODOWISKOWA PŁYWALNIA EDUKACYJNA  
- 07.05.2021 (piątek) GODZINA 15:15 - KLASA IV PŁYWANIE, SP7 SALA GIMNASTYCZNA (budynek B)
- 10.05.2021 (poniedziałek) GODZINA 15:15 - KLASA IV KOSZYKÓWKA, SALA GIMNASTYCZNA (budynek B)
- 11.05.2021 (wtorek) GODZINA 15:15 - KLASA IV SZERMIERKA, SP7 SALA GIMNASTYCZNA (budynekB)
- 12.05.2021 (środa) GODZINA 15:15 - KLASA IV PIŁKA NOŻNA, HALA PNEUMATYCZNA SP 7 LESZNO
Próby sprawnościowe do klas sportowych odbędą się na boiskach sportowych SP 7 Leszno. Egzaminy  zostaną przeprowadzone z zachowaniem reżimu sanitarnego.
Próby sprawnościowe odbywać się będą w 10 osobowych grupach. Kandydaci do klas sportowych zostaną podzieleni na grupy 10 osobowe w dniu rekrutacji. Próby sprawności ogólnej prowadzone będą na boisku wielofunkcyjnym. Próby sprawności specjalnej odbywać się będą na szkolnym boisku do piłki nożnej.
Osoby rekrutowane będą dezynfekowały ręce przed wejściem na boiska sportowe - szkoła zapewni środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego;
Prowadzący zdezynfekuje użyty sprzęt sportowy, z którym uczestnicy mieli kontakt po każdym użyciu i każdej grupie korzystających;
Kontakt między grupami korzystających zostanie ograniczony poprzez wyznaczenie stałych miejsc zbiórki. Pomiędzy rekrutacją kolejnej grupy zostanie przeprowadzona 5 minutowa przerwa podczas której zostanie przeprowadzona wymiana i dezynfekcja sprzętu służącego do rekrutacji.
Prowadzący będzie nadzorował dezynfekcję rąk osób wchodzących i opuszczających obiekt;
Wyłączona będzie możliwość korzystania z szatni i węzła sanitarnego przez uczestników rekrutacji, a w przypadku skorzystania z toalety pomieszczenie zostanie zdezynfekowane.
Próby sprawności specjalnej do klasy o profilu pływanie odbędą się na obiekcie Środowiskowej Pływalni Edukacyjnej w Lesznie - obowiązują zasady i regulamin obiektu. Zbiórka przed wejściem na basen z zachowaniem bezpiecznej odległości. Kandydaci również zostaną podzieleni na grupy 10 osobowe.

Nowe terminy rekrutacji do klas sportowych

 

Rekrutacja do oddziałów sportowych

 

 

 

 

 

 

 


Formularz dostępu do szkolnej sieci WIFI


 

Niniejszym zobowiązuję się do przestrzegania "Regulaminu Wi-Fi" określającego zasady korzystania z sieci bezprzewodowej Szkoły Podstawowej nr 7 w Lesznie


Regulamin szkolnej sieci Wi-Fi

 1. Szkolna sieć WiFi w Szkole Podstawowej nr 7 w Lesznie dostępna jest dla nauczycieli, pracowników, uczniów korzystających z Internetu wyłącznie w celach edukacyjnych oraz osób przebywających na terenie szkoły posiadających status „gościa”.
 2. Użytkownik otrzymuje dostęp do sieci wyłącznie za pośrednictwem jednego wybranego przez siebie urządzenia.
 3. Dostęp do sieci przydzielany jest na podstawie poprawnie wypełnionego formularza, znajdującego się pod następującym adresem: http://sp7leszno.pl/index.php/wif
 4. Proces autoryzacji dostępu odbywa się przez wprowadzenie danych: nazwy użytkownika i hasła w momencie nawiązywania połączenia z siecią bezprzewodową.
 5. Każdy użytkownik przed podłączeniem do sieci samodzielnie konfiguruje swój sprzęt i instaluje oprogramowanie umożliwiające korzystanie z zasobów sieci Internet.
 6. Sieć bezprzewodowa jest filtrowana. Oznacza to, iż nie wszystkie zasoby sieci Internet są dostępne.
 7. Użytkownik łączący się z siecią za pośrednictwem swojego komputera zobowiązany jest do instalacji oprogramowania antywirusowego zabezpieczającego przed rozpowszechnianiem wirusów komputerowych.
 8. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową za szkody spowodowane jego działalnością w sieci.
 9. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu spowodowane korzystaniem z sieci WiFi.
 10. W przypadku stwierdzenia naruszenia zasad niniejszego regulaminu użytkownik zostanie pozbawiony całkowicie dostępu do sieci.
 11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.

  Odśwież Captcha  
 

Przed wysłaniem sprawdź poprawność wprowadzonych danych