Szkolna świetlica

inwa

<script type="text/javascript">
var _userway_config = {
account: 'nAitwgfntw'
};
</script>
<script type="text/javascript" src="https://cdn.userway.org/widget.js"></script>

Rekrutacja_'21 do klas IV - sportowych

 

Zgodnie z podstawą prawną  rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29.04.2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz Zarządzeniem nr 59/3/2021 Prezydenta Miasta Leszna w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego dla kandydatów do oddziałów sportowych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Leszno w dniach od 06.05.2021 do 12.05.2021 odbędą się egzaminy sprawnościowe do oddziałów sportowych W Szkole Podstawowej nr 7 im. Wojska Polskiego w Lesznie.
TERMINARZ PRÓB SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ - REKRUTACJA DO KLAS IV SPORTOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 IM. WOJSKA POLSKIEGO W LESZNIE
- 06.05.2021 (czwartek) GODZINA 15:15 - KLASA IV PŁYWANIE, SP7 ŚRODOWISKOWA PŁYWALNIA EDUKACYJNA  
- 07.05.2021 (piątek) GODZINA 15:15 - KLASA IV PŁYWANIE, SP7 SALA GIMNASTYCZNA (budynek B)
- 10.05.2021 (poniedziałek) GODZINA 15:15 - KLASA IV KOSZYKÓWKA, SALA GIMNASTYCZNA (budynek B)
- 11.05.2021 (wtorek) GODZINA 15:15 - KLASA IV SZERMIERKA, SP7 SALA GIMNASTYCZNA (budynekB)
- 12.05.2021 (środa) GODZINA 15:15 - KLASA IV PIŁKA NOŻNA, HALA PNEUMATYCZNA SP 7 LESZNO
Próby sprawnościowe do klas sportowych odbędą się na boiskach sportowych SP 7 Leszno. Egzaminy  zostaną przeprowadzone z zachowaniem reżimu sanitarnego.
Próby sprawnościowe odbywać się będą w 10 osobowych grupach. Kandydaci do klas sportowych zostaną podzieleni na grupy 10 osobowe w dniu rekrutacji. Próby sprawności ogólnej prowadzone będą na boisku wielofunkcyjnym. Próby sprawności specjalnej odbywać się będą na szkolnym boisku do piłki nożnej.
Osoby rekrutowane będą dezynfekowały ręce przed wejściem na boiska sportowe - szkoła zapewni środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego;
Prowadzący zdezynfekuje użyty sprzęt sportowy, z którym uczestnicy mieli kontakt po każdym użyciu i każdej grupie korzystających;
Kontakt między grupami korzystających zostanie ograniczony poprzez wyznaczenie stałych miejsc zbiórki. Pomiędzy rekrutacją kolejnej grupy zostanie przeprowadzona 5 minutowa przerwa podczas której zostanie przeprowadzona wymiana i dezynfekcja sprzętu służącego do rekrutacji.
Prowadzący będzie nadzorował dezynfekcję rąk osób wchodzących i opuszczających obiekt;
Wyłączona będzie możliwość korzystania z szatni i węzła sanitarnego przez uczestników rekrutacji, a w przypadku skorzystania z toalety pomieszczenie zostanie zdezynfekowane.
Próby sprawności specjalnej do klasy o profilu pływanie odbędą się na obiekcie Środowiskowej Pływalni Edukacyjnej w Lesznie - obowiązują zasady i regulamin obiektu. Zbiórka przed wejściem na basen z zachowaniem bezpiecznej odległości. Kandydaci również zostaną podzieleni na grupy 10 osobowe.

Nowe terminy rekrutacji do klas sportowych

 

Rekrutacja do oddziałów sportowych

 

 

 

 

 

 

 

Świetlica

18 czerwca zostały ogłoszone wyniki konkursu pt. "Majowa Łąka". Spłynęło wiele ciekawych prac, wykonanych rozmaitymi technikami.

I miejsce: Ula Lewandowska kl. 2c
II miejsce: Miłosz Wójcik kl. 1b
III miejsce: Ania Skrzypiec kl. 2e

Wszyscy uczestnicy otrzymali słodkie upominki oraz pamiątkowe dyplomy. Gratulujemy!

 

 

Dziś pierwszy dzień wiosny, a my wspominamy zimę w świetlicy. Codziennie uczniowie tworzyli przepiękne zimowe prace plastyczne. Rozmawialiśmy o bezpiecznych zabawach na śniegu, oraz o tym jak można pomóc zwierzętom przetrwać zimę. Wspominaliśmy również Dzień Kota i Dzień Dinozaura.

Odbył się konkurs plastyczny pt." Zima jest piękna". Zwycięzcy to:

I miejsce Kseniia Mitsoda kl. 2a

II miejsce Aleksander Mrowiec kl. 3a

III miejsce Iga Piwowarczyk kl. 2c

Wyróżnienie otrzyłmała Maja Majchrzak kl. 2c.

Z okazji Walentynek, wychowawcy świetlicy szkolnej zorganizowali pocztę walentynkową dla uczniów klas 1-3. Akcja spotkała się z ogromnym zainteresowaniem wśród dzieci i sprawiła wielką radość obdarowanym.

 

Z okazji Dnia Babci i Dziadka składamy wszystkim Babciom i Dziadkom  najserdeczniejsze życzenia : dużo zdrowia , spokoju i radości . Wszelkiej pomyślności w życiu osobistym oraz pociechy z wnuków.
Uczniowie nie zapomnieli w tym tygodniu o wykonaniu przepięknych laurek dla Ukochanych Babć i Dziadków.

 

 

 

Wrzesień rozpoczęliśmy od wakacyjnych wspomnień. Kolejny tydzień upłynął pod hasłem "Bezpieczeństwo w drodze do szkoły!". Odbył się konkurs wiedzy o ruchu drogowym - dyplomy oraz upominki za udział otrzymali : Kajetan Urbańczyk, Veronika Diorditsa, Maja Żymelska, Vitalina Merkulova., Natalia Nowak. Miejsca na podium należały do:

I miejsce - Antonina Konopka 3a

II miejsce - Maksym Demski 2a

III miejsce - Filip Grześkowiak  2a

Kolejne tygodnie to rozmowy o kolorach jesieni, oraz zmianach zachodzących w przyrodzie i mnóstwo jesiennych prac plastycznych. Rozmawialiśmy również o naszych zwierzątkach domowych i ulubionych bajkach.  Kiedy tylko pogoda dopisywała bawiliśmy się na świeżym powietrzu.