Stołówka szkolna

inwa

<script type="text/javascript">
var _userway_config = {
account: 'nAitwgfntw'
};
</script>
<script type="text/javascript" src="https://cdn.userway.org/widget.js"></script>

Rekrutacja_'21 do klas IV - sportowych

UWAGA !!!

 W związku z sytuacją pandemiczną i zawieszeniem pracy stacjonarnej w szkołach podstawowych do 11.04.2021 r. zgodnie z Rozporządzeniem MEiN z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 nastąpi zmiana terminów prób sprawności fizycznej do wszystkich oddziałów sportowych. Proszę śledzić na bieżąco naszą stronę internetową 

 

Nowe terminy rekrutacji do klas sportowych

 

Rekrutacja do oddziałów sportowych

 

 

 

 

 

 

 

W ostatnim tygodniu miesiąca poprzedzającego korzystanie z obiadów rodzice ucznia składają deklarację korzystania przez ich dziecko z obiadów w kolejnym miesiącu (do pobrania w zakładce Dla rodzica/Do pobrania i złożone w stołówce). Termin płatności oraz kwota zostaną wkrótce podane. Uprzejmie prosimy nie płacić w starym miesiącu.