Stołówka szkolna

zdjęcia chmur i nieba

Wielkanocne życzenia :)

Szanowni Państwo

W związku z decyzją MEN wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa dotyczącą zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych od 16 marca do 26 kwietnia br.

INFORMUJEMY,

że niewykorzystane środki finansowe spowodowane przerwą w zajęciach przeznaczone na obiady dla Państwa dzieci będą przesunięte na kolejny miesiąc. Termin wydawania deklaracji dotyczących obiadów na kolejny miesiąc zostanie podany w momencie wznowienia zajęć szkolnych.