Stołówka szkolna

zdjęcia chmur i nieba

Wielkanocne życzenia :)

UWAGA RODZICE I UCZNIOWIE

wpłata za obiady na miesiąc styczeń 2020

Opłaty za obiady od 1.01.2017 dokonywać można WYŁĄCZNIE NA RACHUNEK BANKOWY!!!

Dla uczniów szkoły nr 7 – Szkoła Podstawowa nr 7 im. Wojska Polskiego w Lesznie

NR KONTA: 03 1020 3088 0000 8902 0089 0087

z wpisem w tytule: imię i nazwisko dziecka, adres oraz klasa,

z dopiskiem - obiady od 7 stycznie 2020 r. do 24 stycznia 2020 r. - VAT ZW

Opłaty należy dokonać w dniach:

02.01 – 03.01.2020 r. w kwocie  44,80 zł

dnia 7.01.2020 - 8.01.2020 do godz. 11.00 – wydawanie bonów

(obiady od 7 stycznia do 24 stycznie 2020 r.)

Po dokonaniu wpłaty należy dostarczyć do szkoły potwierdzenie zapłaty – będzie to podstawą do wydania BONÓW i zamówienia obiadów.