Koszykówka

inwa

<script type="text/javascript">
var _userway_config = {
account: 'nAitwgfntw'
};
</script>
<script type="text/javascript" src="https://cdn.userway.org/widget.js"></script>

Rekrutacja do klas pierwszych

 


 

 

Laboratoria Przyszłości

       

Sport

UWAGA !!!

Ze względu na zmiany, które obowiązują od 1 marca 2019 r. dotyczące  zasad orzekania o zdolności do uprawiania sportu przez dzieci i młodzież oraz przez zawodników, w tym kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania odpowiednich orzeczeń

szkoła nie wystawia skierowania na badania związane z rekrutacją do klas sportowych.

Na badania, przed kwalifikacją do klasy sportowej RODZICE UDAJĄ SIĘ Z DZIEĆMI DO LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

  1. Zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe ( Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) do oddziału sportowego w publicznej szkole podstawowej przyjmuje się kandydatów, którzy:

1)      posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;

2)      posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do oddziału sportowego;

3)      uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy dla danego sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe w  danym oddziale.

Informacja ze strony ministerstwa  zdrowia

https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-ws-zmian-w-zakresie-orzekania-o-zdolnosci-do-uprawiania-sportu-przez-dzieci-i-mlodziez-oraz-przez-zawodnikow

 

Komunikat ws. zmian w zakresie orzekania o zdolności do uprawiania sportu przez dzieci i młodzież oraz przez zawodników

W dniu 1 marca 2019 r. weszły w życie zmiany w rozporządzeniach Ministra Zdrowia dotyczące zasad orzekania o zdolności do uprawiania sportu przez dzieci i młodzież oraz przez zawodników, w tym kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania odpowiednich orzeczeń.

Celem wprowadzanych zmian jest ograniczanie barier dla aktywności fizycznej dzieci i młodzieży, ze względu na narastający problem nadwagi i otyłości w tej grupie wiekowej. Rozporządzenia są przygotowane na podstawie obowiązujących aktualnie przepisów ustawowych, wymagających orzeczeń lekarskich dla dzieci młodzieży uprawiających każdą dyscyplinę, jak i każdy rodzaj sportu – wyczynowy, amatorski, czy też aktywność fizyczną, która od czasu do czasu wiąże się z udziałem w zorganizowanym współzawodnictwie.

Najważniejsze zmiany obejmują:

  1. wprowadzenie możliwości wydawania przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej - na podstawie posiadanej dokumentacji medycznej, wyników badań bilansowych - orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez polski związek sportowy oraz orzeczeń o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież oraz zawodników, jeżeli lekarz ten nie stwierdzi, że niezbędne jest wydanie takiego orzeczenia przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej albo lekarza posiadającego certyfikat ukończenia kursu wprowadzającego do specjalizacji w dziedzinie medycyny sportowej (np. gdy uzyska informację o zamiarze uprawiania sportu wyczynowego);
  2. ograniczenie zakresu obowiązkowych badań specjalistycznych i diagnostycznych niezbędnych do wydania orzeczenia – zrezygnowano z badań, które w niewielkim stopniu wpływają na bezpieczeństwo zdrowotne osób uprawiających sport, np. badania okulistyczne czy laryngologiczne, jednocześnie, lekarz może zlecić wykonanie dodatkowych badań i konsultacji wynikających z oceny stanu zdrowia zawodnika oraz specyfiki uprawianego sportu;
  3. zmniejszenie częstotliwości badań okresowych, które będą przeprowadzane:
  • co do zasady co 12 miesięcy, a nie jak dotychczas co 6 miesięcy, 
  • co 24 miesiące w przypadku badania spirometrycznego – dla osób uprawiających płetwonurkowanie oraz konsultacji neurologicznej – dla osób uprawiających sporty walki, 
  • dodatkowo co 6 miesięcy w przypadku zawodników do ukończenia 16. roku życia, jeśli wg oceny lekarza wymaga tego ich stan zdrowia lub specyfika współzawodnictwa sportowego.

Orzeczenia lekarskie wydane na podstawie dotychczasowych przepisów pozostają ważne przez okres na jaki zostały wydane. 

Proponowane rozwiązanie zwiększy dostępność do sportu, zwłaszcza w wymiarze amatorskim, dla dzieci i młodzieży w mniejszych miejscowościach, gdzie brakuje poradni medycyny sportowej, ale też zapewni bezpieczne jego uprawianie, gdyż lekarz podstawowej opieki zdrowotnej uznając, że w konkretnym przypadku do wydania orzeczenia niezbędna jest wiedza i doświadczenie lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny sportowej albo lekarza posiadającego certyfikat ukończenia kursu wprowadzającego do specjalizacji w dziedzinie medycyny sportowej, odstąpi od wydania orzeczenia i skieruje do odpowiedniego lekarza. 

Omówione rozporządzenia zmieniające zostały opublikowane w Dz. U. z 2019 r. poz. 395, poz. 396 i poz. 397.

 

  

 

 


 


 LESZCZYŃSKIE IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ 2017/18 - WARCABY'64

 

28 lutego 2018 r., we wtorek reprezentacja uczniów Szkoły Podstawowej nr 7 w Lesznie brała udział w Leszczyńskich Igrzyskach Dzieci   w warcabach.

Zwycięzcy w poszczególnych grupach otrzymali medale, 10 najlepszych w każdej grupie dyplomy, a najlepsze drużyny [2 dziewczynki + 2 chłopców] -

puchar a wszystkie drużyny dyplomy.


W dniach 08-09.12.2017r na obiekcie „Term Maltańskich” w Poznaniu odbyły się Zimowe Mistrzostwa Okręgu Wielkopolskiego w pływaniu. W zawodach tych w kategorii 12-13 lat z dużym powodzeniem startowali uczniowie klasy sportowej – pływackiej VIIf. W klasyfikacji medalowej mistrzostw województwa zajęli 4 miejsce (2 miejsce wśród klubów z wielkopolski), zdobywając indywidualnie 8 medali. Oliwia Smektała wywalczyła 6 krążków: 4 złote – w konkurencjach 100m i 200m st. motylkowym oraz 200m i 400m st. zmiennym; a także 2 srebrne – w konkurencjach 50m st. motylkowym i 100m st. zmiennym. Brązowy medal w konkurencji 200m st. motylkowym zdobył Mateusz Martymów, zajął on także miejsce 6 (200m st. grzbietowym) i miejsce 8 (100m st. motylkowym). Medal brązowy zdobyła również Kinga Przybysz w konkurencji 400m st. zmiennym a w konkurencji 200m st. klasycznym zajęła 4 miejsce. Tuż za podium, zajmując 4 miejsca, w konkurencjach 50m, 100m, 200m st. grzbietowym była Ewa Golec, była ona również 5 w konkurencji 100m st. zmiennym. Jakub Janiak również tuż za podium znalazł się w konkurencjach: 50, 100, 200m st. klasycznym – miejsca 4 (w swoim roczniku – miejsca 2) oraz w konkurencjach: 50 i 100m st. dowolnym – miejsca 5 (1 miejsca w swoim roczniku). Cała ekipa zaliczyła bardzo udane zawody poprawiając swoje rekordy życiowe.


Wielkie brawa 🖒👏🤝 
WICEMISTRZOSTWO WIELKOPOLSKI W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ ⚽️🏆🥈🔝

W dniu dzisiejszym drużyna reprezentująca naszą szkołę rozegrała finał wojewódzki w Trzciance.

W turnieju udział wzięło 9 drużyn podzielonych na 3 grupy. Na początku przyszło nam się zmierzyć z drużyna gospodarzy SP nr 2 z Trzcianki, z którą pewnie wygraliśmy 3:1. Następny mecz zremisowaliśmy z drużyną z SP 12 Gniezno 1:1 co pozwoliło nam zająć pierwsze miejsce w grupie oraz dało nam kwalifikacje do grupy grającej o miejsca 1-3.