Zdrowie największym dobrem człowieka

inwa

<script type="text/javascript">
var _userway_config = {
account: 'nAitwgfntw'
};
</script>
<script type="text/javascript" src="https://cdn.userway.org/widget.js"></script>

Zapraszamy do SP 7

Jeżeli zastanawiasz się nad wyborem szkoły, zapraszamy do SIÓDEMKI !!!
Obejrzyj filmik i dołącz do nas.

Rekrutacja do klas pierwszych

 


 

 

Laboratoria Przyszłości

       

„Powiedz mi, to zapomnę.

Naucz mnie, to może zapamiętam.

Zaangażuj mnie, to się nauczę.”

                                            Benjamin Franklin

W czerwcu br. uczniowie klas ósmych (Lidia Dang Dinh, Nadia Mikołajczyk, Natalia Pomykała z klasy 8b oraz Kacper Mucha z kl.8e) zakończyli intensywną pracę nad półrocznym projektem edukacyjnym z języka niemieckiego pt. „Gesundheit ist das höchste Gut des Menschen” („Zdrowie jest największym dobrem każdego człowieka”), którego głównym celem było popularyzowanie języka niemieckiego oraz motywowanie uczniów do zdobywania wiedzy na temat zdrowego trybu życia (odżywiania się i aktywnego wypoczynku). Uczniowie inspirowani byli do podejmowania nowych wyzwań pobudzających ich kreatywność poprzez korzystanie z różnych źródeł informacji, do rozwijania kompetencji interkulturowej i umiejętności pracy w zespole oraz do odpowiedzialności za powierzone im zadania.

Pierwszy etap zajęć pozalekcyjnych z języka niemieckiego poświęcony był analizie definicji zdrowia według Światowej Organizacji Zdrowia. Następnie po zgłębieniu wiedzy na temat Piramidy Żywieniowej dla dzieci i młodzieży oraz osób starszych według Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie uczestnicy projektu sporządzili dwujęzyczną piramidę żywieniową z uwzględnieniem pojęć nadrzędnych i podrzędnych. Kolejnym wykonanym zadaniem było dwujęzyczne opracowanie asocjogramu i akrostychu do słowa zdrowie oraz sporządzenie listy zasad zdrowego stylu życia i zdrowego odżywiania się.

Następnym działaniem było utrwalenie i poszerzenie wiadomości z zakresu dyscyplin sportowych, początkowo na podstawie ćwiczeń drylowych, a później swobodnej praktyki językowej. Uczestnicy projektu odgrywali dialogi w języku niemieckim, co zaowocowało powstaniem audycji telewizyjnej na temat sportu wśród młodzieży. Ostatnim etapem projektu było opracowanie polsko – niemieckiego tematycznego glosariusza.

Realizacja interdyscyplinarnego projektu edukacyjnego była kolejną możliwością do kształcenia kompetencji kluczowych, takich jak: porozumiewanie się w języku ojczystym i obcym, rozwijanie kompetencji społecznych, matematycznych i informatycznych. Poza udoskonalaniem czterech sprawności językowych, uczniowie rozwijali swoją inicjatywność i przedsiębiorczość oraz umiejętność uczenia się przez działanie.