Zdrowie największym dobrem człowieka

inwa

<script type="text/javascript">
var _userway_config = {
account: 'nAitwgfntw'
};
</script>
<script type="text/javascript" src="https://cdn.userway.org/widget.js"></script>

Rekrutacja_'21 do klas IV - sportowych

 

Zgodnie z podstawą prawną  rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29.04.2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz Zarządzeniem nr 59/3/2021 Prezydenta Miasta Leszna w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego dla kandydatów do oddziałów sportowych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Leszno w dniach od 06.05.2021 do 12.05.2021 odbędą się egzaminy sprawnościowe do oddziałów sportowych W Szkole Podstawowej nr 7 im. Wojska Polskiego w Lesznie.
TERMINARZ PRÓB SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ - REKRUTACJA DO KLAS IV SPORTOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 IM. WOJSKA POLSKIEGO W LESZNIE
- 06.05.2021 (czwartek) GODZINA 15:15 - KLASA IV PŁYWANIE, SP7 ŚRODOWISKOWA PŁYWALNIA EDUKACYJNA  
- 07.05.2021 (piątek) GODZINA 15:15 - KLASA IV PŁYWANIE, SP7 SALA GIMNASTYCZNA (budynek B)
- 10.05.2021 (poniedziałek) GODZINA 15:15 - KLASA IV KOSZYKÓWKA, SALA GIMNASTYCZNA (budynek B)
- 11.05.2021 (wtorek) GODZINA 15:15 - KLASA IV SZERMIERKA, SP7 SALA GIMNASTYCZNA (budynekB)
- 12.05.2021 (środa) GODZINA 15:15 - KLASA IV PIŁKA NOŻNA, HALA PNEUMATYCZNA SP 7 LESZNO
Próby sprawnościowe do klas sportowych odbędą się na boiskach sportowych SP 7 Leszno. Egzaminy  zostaną przeprowadzone z zachowaniem reżimu sanitarnego.
Próby sprawnościowe odbywać się będą w 10 osobowych grupach. Kandydaci do klas sportowych zostaną podzieleni na grupy 10 osobowe w dniu rekrutacji. Próby sprawności ogólnej prowadzone będą na boisku wielofunkcyjnym. Próby sprawności specjalnej odbywać się będą na szkolnym boisku do piłki nożnej.
Osoby rekrutowane będą dezynfekowały ręce przed wejściem na boiska sportowe - szkoła zapewni środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego;
Prowadzący zdezynfekuje użyty sprzęt sportowy, z którym uczestnicy mieli kontakt po każdym użyciu i każdej grupie korzystających;
Kontakt między grupami korzystających zostanie ograniczony poprzez wyznaczenie stałych miejsc zbiórki. Pomiędzy rekrutacją kolejnej grupy zostanie przeprowadzona 5 minutowa przerwa podczas której zostanie przeprowadzona wymiana i dezynfekcja sprzętu służącego do rekrutacji.
Prowadzący będzie nadzorował dezynfekcję rąk osób wchodzących i opuszczających obiekt;
Wyłączona będzie możliwość korzystania z szatni i węzła sanitarnego przez uczestników rekrutacji, a w przypadku skorzystania z toalety pomieszczenie zostanie zdezynfekowane.
Próby sprawności specjalnej do klasy o profilu pływanie odbędą się na obiekcie Środowiskowej Pływalni Edukacyjnej w Lesznie - obowiązują zasady i regulamin obiektu. Zbiórka przed wejściem na basen z zachowaniem bezpiecznej odległości. Kandydaci również zostaną podzieleni na grupy 10 osobowe.

Nowe terminy rekrutacji do klas sportowych

 

Rekrutacja do oddziałów sportowych

 

 

 

 

 

 

 

„Powiedz mi, to zapomnę.

Naucz mnie, to może zapamiętam.

Zaangażuj mnie, to się nauczę.”

                                            Benjamin Franklin

W czerwcu br. uczniowie klas ósmych (Lidia Dang Dinh, Nadia Mikołajczyk, Natalia Pomykała z klasy 8b oraz Kacper Mucha z kl.8e) zakończyli intensywną pracę nad półrocznym projektem edukacyjnym z języka niemieckiego pt. „Gesundheit ist das höchste Gut des Menschen” („Zdrowie jest największym dobrem każdego człowieka”), którego głównym celem było popularyzowanie języka niemieckiego oraz motywowanie uczniów do zdobywania wiedzy na temat zdrowego trybu życia (odżywiania się i aktywnego wypoczynku). Uczniowie inspirowani byli do podejmowania nowych wyzwań pobudzających ich kreatywność poprzez korzystanie z różnych źródeł informacji, do rozwijania kompetencji interkulturowej i umiejętności pracy w zespole oraz do odpowiedzialności za powierzone im zadania.

Pierwszy etap zajęć pozalekcyjnych z języka niemieckiego poświęcony był analizie definicji zdrowia według Światowej Organizacji Zdrowia. Następnie po zgłębieniu wiedzy na temat Piramidy Żywieniowej dla dzieci i młodzieży oraz osób starszych według Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie uczestnicy projektu sporządzili dwujęzyczną piramidę żywieniową z uwzględnieniem pojęć nadrzędnych i podrzędnych. Kolejnym wykonanym zadaniem było dwujęzyczne opracowanie asocjogramu i akrostychu do słowa zdrowie oraz sporządzenie listy zasad zdrowego stylu życia i zdrowego odżywiania się.

Następnym działaniem było utrwalenie i poszerzenie wiadomości z zakresu dyscyplin sportowych, początkowo na podstawie ćwiczeń drylowych, a później swobodnej praktyki językowej. Uczestnicy projektu odgrywali dialogi w języku niemieckim, co zaowocowało powstaniem audycji telewizyjnej na temat sportu wśród młodzieży. Ostatnim etapem projektu było opracowanie polsko – niemieckiego tematycznego glosariusza.

Realizacja interdyscyplinarnego projektu edukacyjnego była kolejną możliwością do kształcenia kompetencji kluczowych, takich jak: porozumiewanie się w języku ojczystym i obcym, rozwijanie kompetencji społecznych, matematycznych i informatycznych. Poza udoskonalaniem czterech sprawności językowych, uczniowie rozwijali swoją inicjatywność i przedsiębiorczość oraz umiejętność uczenia się przez działanie.