Z niemieckim w drogę

inwa

<script type="text/javascript">
var _userway_config = {
account: 'nAitwgfntw'
};
</script>
<script type="text/javascript" src="https://cdn.userway.org/widget.js"></script>

Rekrutacja_'21 do klas IV - sportowych

 

Zgodnie z podstawą prawną  rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29.04.2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz Zarządzeniem nr 59/3/2021 Prezydenta Miasta Leszna w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego dla kandydatów do oddziałów sportowych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Leszno w dniach od 06.05.2021 do 12.05.2021 odbędą się egzaminy sprawnościowe do oddziałów sportowych W Szkole Podstawowej nr 7 im. Wojska Polskiego w Lesznie.
TERMINARZ PRÓB SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ - REKRUTACJA DO KLAS IV SPORTOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 IM. WOJSKA POLSKIEGO W LESZNIE
- 06.05.2021 (czwartek) GODZINA 15:15 - KLASA IV PŁYWANIE, SP7 ŚRODOWISKOWA PŁYWALNIA EDUKACYJNA  
- 07.05.2021 (piątek) GODZINA 15:15 - KLASA IV PŁYWANIE, SP7 SALA GIMNASTYCZNA (budynek B)
- 10.05.2021 (poniedziałek) GODZINA 15:15 - KLASA IV KOSZYKÓWKA, SALA GIMNASTYCZNA (budynek B)
- 11.05.2021 (wtorek) GODZINA 15:15 - KLASA IV SZERMIERKA, SP7 SALA GIMNASTYCZNA (budynekB)
- 12.05.2021 (środa) GODZINA 15:15 - KLASA IV PIŁKA NOŻNA, HALA PNEUMATYCZNA SP 7 LESZNO
Próby sprawnościowe do klas sportowych odbędą się na boiskach sportowych SP 7 Leszno. Egzaminy  zostaną przeprowadzone z zachowaniem reżimu sanitarnego.
Próby sprawnościowe odbywać się będą w 10 osobowych grupach. Kandydaci do klas sportowych zostaną podzieleni na grupy 10 osobowe w dniu rekrutacji. Próby sprawności ogólnej prowadzone będą na boisku wielofunkcyjnym. Próby sprawności specjalnej odbywać się będą na szkolnym boisku do piłki nożnej.
Osoby rekrutowane będą dezynfekowały ręce przed wejściem na boiska sportowe - szkoła zapewni środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego;
Prowadzący zdezynfekuje użyty sprzęt sportowy, z którym uczestnicy mieli kontakt po każdym użyciu i każdej grupie korzystających;
Kontakt między grupami korzystających zostanie ograniczony poprzez wyznaczenie stałych miejsc zbiórki. Pomiędzy rekrutacją kolejnej grupy zostanie przeprowadzona 5 minutowa przerwa podczas której zostanie przeprowadzona wymiana i dezynfekcja sprzętu służącego do rekrutacji.
Prowadzący będzie nadzorował dezynfekcję rąk osób wchodzących i opuszczających obiekt;
Wyłączona będzie możliwość korzystania z szatni i węzła sanitarnego przez uczestników rekrutacji, a w przypadku skorzystania z toalety pomieszczenie zostanie zdezynfekowane.
Próby sprawności specjalnej do klasy o profilu pływanie odbędą się na obiekcie Środowiskowej Pływalni Edukacyjnej w Lesznie - obowiązują zasady i regulamin obiektu. Zbiórka przed wejściem na basen z zachowaniem bezpiecznej odległości. Kandydaci również zostaną podzieleni na grupy 10 osobowe.

Nowe terminy rekrutacji do klas sportowych

 

Rekrutacja do oddziałów sportowych

 

 

 

 

 

 

 

OGÓLNOPOLSKI KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO

W RAMACH PROJEKTU

„ERLEBNISREISE MIT DEUTSCH”/„Z  NIEMIECKIM W DROGĘ”

 

   Uczniowie klas siódmych naszej szkoły przystąpili w październiku br. do Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego w ramach projektu „Erlebnisreise mit Deutsch”  -  „Z niemieckim w drogę”, który został zorganizowany przez Goethe-Institut we współpracy z Wydawnictwem LektorKlett. Celem konkursu była promocja języka niemieckiego wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Uczniowie pracowali w zespołach zadaniowych i przygotowywali pracę konkursową w formie dwustronnie zaprojektowanej kartki z wakacji. Niełatwym zadaniem okazało się zredagowanie pozdrowień, do których należało wykorzystać słowa – klucze w określonej przez organizatorów liczbie znaków. Pocztówki mogły być wykonane dowolną techniką i przybrały różne formy – od zdjęć prezentujących szalone wakacje, poprzez kolorowe prace plastyczne, na oryginalnych szkicach kończąc. Wszystkie prace nawiązywały do tytułu projektu
„Z niemieckim w drogę”.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w pierwszej połowie listopada br., kiedy to komisja konkursowa, w skład której wchodzą pracownicy Goethe-Institut oraz przedstawiciele instytucji partnerskich, wyłoni 15 szkół, które otrzymają najwyższe noty.

Za wszystkich uczestników trzymamy kciuki  i dziękujemy im za zainteresowanie konkursem, oraz za ogromne zaangażowanie w wykonanie oryginalnych prac. Serdecznie gratulujemy odwagi podjęcia niemieckojęzycznego wyzwania w pierwszym roku przygody z językiem niemieckim. Niech to językowo – plastyczne przedsięwzięcie stanie się dla Was inspiracją do podejmowania nowych wyzwań i rozwijania kreatywności!

 

Zachęcamy do podziwiania prac!