Rok małego odkrywcy

inwa

<script type="text/javascript">
var _userway_config = {
account: 'nAitwgfntw'
};
</script>
<script type="text/javascript" src="https://cdn.userway.org/widget.js"></script>

Rekrutacja_'21 do klas IV - sportowych

 

Zgodnie z podstawą prawną  rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29.04.2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz Zarządzeniem nr 59/3/2021 Prezydenta Miasta Leszna w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego dla kandydatów do oddziałów sportowych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Leszno w dniach od 06.05.2021 do 12.05.2021 odbędą się egzaminy sprawnościowe do oddziałów sportowych W Szkole Podstawowej nr 7 im. Wojska Polskiego w Lesznie.
TERMINARZ PRÓB SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ - REKRUTACJA DO KLAS IV SPORTOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 IM. WOJSKA POLSKIEGO W LESZNIE
- 06.05.2021 (czwartek) GODZINA 15:15 - KLASA IV PŁYWANIE, SP7 ŚRODOWISKOWA PŁYWALNIA EDUKACYJNA  
- 07.05.2021 (piątek) GODZINA 15:15 - KLASA IV PŁYWANIE, SP7 SALA GIMNASTYCZNA (budynek B)
- 10.05.2021 (poniedziałek) GODZINA 15:15 - KLASA IV KOSZYKÓWKA, SALA GIMNASTYCZNA (budynek B)
- 11.05.2021 (wtorek) GODZINA 15:15 - KLASA IV SZERMIERKA, SP7 SALA GIMNASTYCZNA (budynekB)
- 12.05.2021 (środa) GODZINA 15:15 - KLASA IV PIŁKA NOŻNA, HALA PNEUMATYCZNA SP 7 LESZNO
Próby sprawnościowe do klas sportowych odbędą się na boiskach sportowych SP 7 Leszno. Egzaminy  zostaną przeprowadzone z zachowaniem reżimu sanitarnego.
Próby sprawnościowe odbywać się będą w 10 osobowych grupach. Kandydaci do klas sportowych zostaną podzieleni na grupy 10 osobowe w dniu rekrutacji. Próby sprawności ogólnej prowadzone będą na boisku wielofunkcyjnym. Próby sprawności specjalnej odbywać się będą na szkolnym boisku do piłki nożnej.
Osoby rekrutowane będą dezynfekowały ręce przed wejściem na boiska sportowe - szkoła zapewni środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego;
Prowadzący zdezynfekuje użyty sprzęt sportowy, z którym uczestnicy mieli kontakt po każdym użyciu i każdej grupie korzystających;
Kontakt między grupami korzystających zostanie ograniczony poprzez wyznaczenie stałych miejsc zbiórki. Pomiędzy rekrutacją kolejnej grupy zostanie przeprowadzona 5 minutowa przerwa podczas której zostanie przeprowadzona wymiana i dezynfekcja sprzętu służącego do rekrutacji.
Prowadzący będzie nadzorował dezynfekcję rąk osób wchodzących i opuszczających obiekt;
Wyłączona będzie możliwość korzystania z szatni i węzła sanitarnego przez uczestników rekrutacji, a w przypadku skorzystania z toalety pomieszczenie zostanie zdezynfekowane.
Próby sprawności specjalnej do klasy o profilu pływanie odbędą się na obiekcie Środowiskowej Pływalni Edukacyjnej w Lesznie - obowiązują zasady i regulamin obiektu. Zbiórka przed wejściem na basen z zachowaniem bezpiecznej odległości. Kandydaci również zostaną podzieleni na grupy 10 osobowe.

Nowe terminy rekrutacji do klas sportowych

 

Rekrutacja do oddziałów sportowych

 

 

 

 

 

 

 

Rok małego odkrywcy

„Majsterkowo” to kolejny punkt w planie realizacji projektu „Rok małego odkrywcy”. Uczniowie realizujący projekt wzięli udział w warsztatach organizowanych przez Castoramę w Lesznie. Celem zajęć było rozbudzanie wśród dzieci pasji technicznych, kreatywności i wyobraźni. Ważnym aspektem była też wiedza ekologiczna związana z ochroną zasobów naturalnych. Po zakończeniu zajęć dzieci, wyposażone w nową wiedzę i umiejętności, wróciły do szkoły z własnoręcznie wykonanymi przedmiotami z drewna.

13 stycznia 2020 r. klasy realizujące projekt "Rok małego odkrywcy" wzięły udział  w spotkaniu  pt." Herby Leszna", na którym rodzice dzieci (aktorzy nieprofesjonalni) wystąpili w przedstawieniu zapoznającym z różnymi herbami Leszna występującymi w przeszłości. Uczniowie zapoznali się też z historią miasta .   

15 stycznia 2020 uczniowie realizujący projekt „Rok małego odkrywcy” wzięli udział w przedstawieniu Teatru Show pt. „Kot w butach. Opowieść w kilku obrazach”. Istotą w widowiska było interaktywne uczestnictwo. Widownia wspólnymi siłami kreatywnie uczestniczyła w tworzeniu bajki. W trakcie przedstawienia realizowany był film, w którym dzieci mogły grać i oglądać go jednocześnie. Przedstawienie  dostarczyło wszystkim wielu miłych wrażeń.

W ramach projektu „Rok małego odkrywcy” uczniowie spotkali się na zajęciach z policjantką Komendy Miejskiej Policji w Lesznie panią Kingą Sobiak. W toku zajęć przypomnieli sobie zasady bezpiecznej drogi do szkoły, właściwego zachowania się w sytuacjach zagrożenia, rozmawiali o sposobach bezpiecznego spędzania czasu. Gość opowiedział też o swojej pracy i zadaniach jakie czekają policjanta na służbie. Poruszane tematy cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczniów, o czym świadczyły pytania kierowane do policjantki.

Na przełomie listopada i grudnia  2019 r. klasy realizujące projekt " Rok małego odkrywcy" odwiedziły  przychodnię weterynaryjną "Koala"  na ulicy  Wiecierzyńskiego   w  Lesznie. Uczniowie zapoznali się z trudnym, ale bardzo ciekawym zawodem weterynarza, wyglądem przychodni, obejrzeli salę zabiegową, laboratorium, pracownię wykonującą zdjęcia promieniami rentgena, poznali lekarzy leczących tam zwierzęta, obejrzeli zabieg w znieczuleniu ogólnym psa.