Podróżując z niemieckim

Podróżując z niemieckim

Projekt edukacyjny z języka niemieckiego pt. ”Podróżując z niemieckim”

Cele:

- popularyzowanie wśród młodzieży języka niemieckiego, w tym również języka branżowego – np. w turystyce, gastronomii, hotelarstwie,

- motywowanie uczniów do zdobywania wiedzy z zakresu turystki, hotelarstwa
i gastronomii,

- rozwijanie kompetencji interkulturowej,

- poznawanie aspektów socjokulturowych w krajach niemieckojęzycznych,

- inspirowanie młodzieży do podejmowania nowych wyzwań pobudzających ich kreatywność poprzez korzystanie z różnych źródeł informacji,

-rozwijanie umiejętności pracy w zespole.

Kompetencje kluczowe kształcone podczas pracy nad projektem:

            - porozumiewanie się w języku ojczystym i obcym,

            - inicjatywność i przedsiębiorczość,

            - kompetencje matematyczne i informatyczne,

            - umiejętność uczenia się,

            - kompetencje społeczne.

Adresaci: uczniowie klas siódmych i ósmych.