"Mein Restaurant"

inwa

<script type="text/javascript">
var _userway_config = {
account: 'nAitwgfntw'
};
</script>
<script type="text/javascript" src="https://cdn.userway.org/widget.js"></script>

Rekrutacja_'21 do klas IV - sportowych

 

Zgodnie z podstawą prawną  rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29.04.2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz Zarządzeniem nr 59/3/2021 Prezydenta Miasta Leszna w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego dla kandydatów do oddziałów sportowych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Leszno w dniach od 06.05.2021 do 12.05.2021 odbędą się egzaminy sprawnościowe do oddziałów sportowych W Szkole Podstawowej nr 7 im. Wojska Polskiego w Lesznie.
TERMINARZ PRÓB SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ - REKRUTACJA DO KLAS IV SPORTOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 IM. WOJSKA POLSKIEGO W LESZNIE
- 06.05.2021 (czwartek) GODZINA 15:15 - KLASA IV PŁYWANIE, SP7 ŚRODOWISKOWA PŁYWALNIA EDUKACYJNA  
- 07.05.2021 (piątek) GODZINA 15:15 - KLASA IV PŁYWANIE, SP7 SALA GIMNASTYCZNA (budynek B)
- 10.05.2021 (poniedziałek) GODZINA 15:15 - KLASA IV KOSZYKÓWKA, SALA GIMNASTYCZNA (budynek B)
- 11.05.2021 (wtorek) GODZINA 15:15 - KLASA IV SZERMIERKA, SP7 SALA GIMNASTYCZNA (budynekB)
- 12.05.2021 (środa) GODZINA 15:15 - KLASA IV PIŁKA NOŻNA, HALA PNEUMATYCZNA SP 7 LESZNO
Próby sprawnościowe do klas sportowych odbędą się na boiskach sportowych SP 7 Leszno. Egzaminy  zostaną przeprowadzone z zachowaniem reżimu sanitarnego.
Próby sprawnościowe odbywać się będą w 10 osobowych grupach. Kandydaci do klas sportowych zostaną podzieleni na grupy 10 osobowe w dniu rekrutacji. Próby sprawności ogólnej prowadzone będą na boisku wielofunkcyjnym. Próby sprawności specjalnej odbywać się będą na szkolnym boisku do piłki nożnej.
Osoby rekrutowane będą dezynfekowały ręce przed wejściem na boiska sportowe - szkoła zapewni środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego;
Prowadzący zdezynfekuje użyty sprzęt sportowy, z którym uczestnicy mieli kontakt po każdym użyciu i każdej grupie korzystających;
Kontakt między grupami korzystających zostanie ograniczony poprzez wyznaczenie stałych miejsc zbiórki. Pomiędzy rekrutacją kolejnej grupy zostanie przeprowadzona 5 minutowa przerwa podczas której zostanie przeprowadzona wymiana i dezynfekcja sprzętu służącego do rekrutacji.
Prowadzący będzie nadzorował dezynfekcję rąk osób wchodzących i opuszczających obiekt;
Wyłączona będzie możliwość korzystania z szatni i węzła sanitarnego przez uczestników rekrutacji, a w przypadku skorzystania z toalety pomieszczenie zostanie zdezynfekowane.
Próby sprawności specjalnej do klasy o profilu pływanie odbędą się na obiekcie Środowiskowej Pływalni Edukacyjnej w Lesznie - obowiązują zasady i regulamin obiektu. Zbiórka przed wejściem na basen z zachowaniem bezpiecznej odległości. Kandydaci również zostaną podzieleni na grupy 10 osobowe.

Nowe terminy rekrutacji do klas sportowych

 

Rekrutacja do oddziałów sportowych

 

 

 

 

 

 

 

 


WEWNĄTRZSZKOLNY PROJEKT EDUKACYJNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO PT.

”MEIN RESTAURANT” („MOJA RESTAURACJA”)

 

„Jest tylko jeden sposób nauki – poprzez działanie”

Paulo Coelho

 

W połowie czerwca br. uczniowie klas siódmych (Lidia Dang Dinh, Nadia Mikołajczyk, Natalia Pomykała, Anna Wojtkowiak uczennice klasy 7b oraz Kacper Mucha uczeń klasy 7e) zakończyli intensywną pracę nad trwającym pół roku projektem edukacyjnym z języka niemieckiego pt.”Mein Restaurant” („Moja restauracja”), którego głównym celem było popularyzowanie zawodowego języka niemieckiego w gastronomii. Uczniowie inspirowani byli do podejmowania nowych wyzwań pobudzających ich kreatywność poprzez korzystanie z różnych źródeł informacji oraz do rozwijania kompetencji interkulturowej i umiejętności pracy w zespole, a także do odpowiedzialności za powierzone im zadania.

Na zajęciach pozalekcyjnych z języka niemieckiego uczestnicy projektu pracowali nad stworzeniem wirtualnej restauracji. Na początku poznawali zasady dekorowania stołów na różne okazje, ucząc się najpopularniejszych sposobów składania serwetek, takich jak: wachlarze, liście liliowe, kolorowe piramidy, sakiewki na sztućce, gwiazdy betlejemskie (zwane też kwiatami lotosu) oraz wachlarze z serwetnikiem.

Po zadbaniu o piękny wystrój swojej wirtualnej restauracji pomyśleli również o atrakcyjnym dwujęzycznym menu, które po poznaniu asortymentu polsko – niemieckich potraw, zaprojektowali i stworzyli w mniejszych zespołach zadaniowych.

Ostatni etap projektu poświęcony był obsłudze niemieckojęzycznego konsumenta. Uczniowie poznali słownictwo związane ze składaniem zamówień w restauracji. Na podstawie ćwiczeń drylowych, a potem swobodnej praktyki językowej, uczestnicy projektu odgrywali dialogi w restauracji w języku niemieckim, wcielając się w role konsumentów i obsługi restauracji.

Realizacja interdyscyplinarnego projektu edukacyjnego była kolejną możliwością do kształcenia kompetencji kluczowych, takich jak: porozumiewanie się w języku ojczystym i obcym, rozwijanie kompetencji społecznych, matematycznych i informatycznych. Poza udoskonalaniem czterech sprawności językowych, uczestnicy uczyli się rozwijać swoją inicjatywę i przedsiębiorczość oraz umiejętność uczenia się przez działanie.

 

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z przebiegiem i efektami naszej pracy, zawartymi w poniższej fotorelacji.

Prezentacja_projektu