Kurs języka niemieckiego_20

WEWNĄTRZSZKOLNY PROJEKT EDUKACYJNY 

PT. „KURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO” 

 

  

Pod koniec pierwszego półrocza uczennice klasy 7c zakończyły intensywną pracę nad projektem edukacyjnym pt.”Kurs języka niemieckiego”, którego głównym celem było uświadomienie na przykładzie języka niemieckiego znaczenia języków obcych na różnych płaszczyznach życia- zarówno w życiu prywatnym jak i w procesie edukacji oraz planowaniu dalszej ścieżki kształcenia.  

Na zajęciach pozalekcyjnych z języka niemieckiego uczestnicy projektu, którzy swoją przygodę z drugim obcym językiem nowożytnym rozpoczęli dopiero we wrześniu, stopniowo wdrażani byli do używania języka w działaniu. Na początku kształcona była umiejętność przedstawiania siebie i swojej rodziny oraz przyjaciół. Następnie uczennice poznawały produkty spożywcze i dania, dokonując klasyfikacji pojęć nadrzędnych i podrzędnych. Poprzez poznawanie aspektów socjokulturowych głównie w krajach niemieckojęzycznych (np. kultura jedzenia, Adwent, Święta Bożego Narodzenia) uczennice udoskonaliły również kompetencje interkulturowe.  

Dzięki odgrywaniu licznych rozmów sterowanych uczennice udoskonaliły biegłość językową, nauczyły się pracy w zespole oraz poczyniły pierwsze kroki w przygotowaniach do pełnienia możliwych ról w dalszej edukacji.  

Realizacja powyższego projektu edukacyjnego była kolejną możliwością do kształcenia kompetencji kluczowych, takich jak: porozumiewanie się w języku ojczystym  
i obcym, rozwijanie kompetencji społecznych, matematycznych i informatycznych. Poza udoskonalaniem czterech sprawności językowych, uczennice rozwijały swoją pomysłowość 
 
i przedsiębiorczość oraz umiejętność uczenia się poprzez działanie.
 

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z przebiegiem i efektami naszej pracy, zawartymi w poniższej fotorelacji. 

 

fotorelacja