Jestem bezpieczny. Czuję się bezpiecznie.

inwa

<script type="text/javascript">
var _userway_config = {
account: 'nAitwgfntw'
};
</script>
<script type="text/javascript" src="https://cdn.userway.org/widget.js"></script>

Rekrutacja_'21 do klas IV - sportowych

 

Zgodnie z podstawą prawną  rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29.04.2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz Zarządzeniem nr 59/3/2021 Prezydenta Miasta Leszna w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego dla kandydatów do oddziałów sportowych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Leszno w dniach od 06.05.2021 do 12.05.2021 odbędą się egzaminy sprawnościowe do oddziałów sportowych W Szkole Podstawowej nr 7 im. Wojska Polskiego w Lesznie.
TERMINARZ PRÓB SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ - REKRUTACJA DO KLAS IV SPORTOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 IM. WOJSKA POLSKIEGO W LESZNIE
- 06.05.2021 (czwartek) GODZINA 15:15 - KLASA IV PŁYWANIE, SP7 ŚRODOWISKOWA PŁYWALNIA EDUKACYJNA  
- 07.05.2021 (piątek) GODZINA 15:15 - KLASA IV PŁYWANIE, SP7 SALA GIMNASTYCZNA (budynek B)
- 10.05.2021 (poniedziałek) GODZINA 15:15 - KLASA IV KOSZYKÓWKA, SALA GIMNASTYCZNA (budynek B)
- 11.05.2021 (wtorek) GODZINA 15:15 - KLASA IV SZERMIERKA, SP7 SALA GIMNASTYCZNA (budynekB)
- 12.05.2021 (środa) GODZINA 15:15 - KLASA IV PIŁKA NOŻNA, HALA PNEUMATYCZNA SP 7 LESZNO
Próby sprawnościowe do klas sportowych odbędą się na boiskach sportowych SP 7 Leszno. Egzaminy  zostaną przeprowadzone z zachowaniem reżimu sanitarnego.
Próby sprawnościowe odbywać się będą w 10 osobowych grupach. Kandydaci do klas sportowych zostaną podzieleni na grupy 10 osobowe w dniu rekrutacji. Próby sprawności ogólnej prowadzone będą na boisku wielofunkcyjnym. Próby sprawności specjalnej odbywać się będą na szkolnym boisku do piłki nożnej.
Osoby rekrutowane będą dezynfekowały ręce przed wejściem na boiska sportowe - szkoła zapewni środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego;
Prowadzący zdezynfekuje użyty sprzęt sportowy, z którym uczestnicy mieli kontakt po każdym użyciu i każdej grupie korzystających;
Kontakt między grupami korzystających zostanie ograniczony poprzez wyznaczenie stałych miejsc zbiórki. Pomiędzy rekrutacją kolejnej grupy zostanie przeprowadzona 5 minutowa przerwa podczas której zostanie przeprowadzona wymiana i dezynfekcja sprzętu służącego do rekrutacji.
Prowadzący będzie nadzorował dezynfekcję rąk osób wchodzących i opuszczających obiekt;
Wyłączona będzie możliwość korzystania z szatni i węzła sanitarnego przez uczestników rekrutacji, a w przypadku skorzystania z toalety pomieszczenie zostanie zdezynfekowane.
Próby sprawności specjalnej do klasy o profilu pływanie odbędą się na obiekcie Środowiskowej Pływalni Edukacyjnej w Lesznie - obowiązują zasady i regulamin obiektu. Zbiórka przed wejściem na basen z zachowaniem bezpiecznej odległości. Kandydaci również zostaną podzieleni na grupy 10 osobowe.

Nowe terminy rekrutacji do klas sportowych

 

Rekrutacja do oddziałów sportowych

 

 

 

 

 

 

 

Jestem bezpieczny

Pierwszaki z klas 1b, 1d i 1e, gościły na lekcjach st. sierżant Kingę Sobiak. Zajęcia dotyczyły ogólnie pojętego bezpieczeństwa i odbywały się w ramach projektu "Jestem bezpieczny, czuję się bezpiecznie". Były to pierwsze zajęcia z cyklu spotkań. Kolejne już wczesną wiosną. Dzieci już na nie czekają! 

12 września 2019 r. klasy pierwsze naszej szkoły uczestniczyły w spektaklu "Bezpieczna droga", który odbył się w Miejskim Ośrodku Kultury. Bohaterowie przedstawienia: Bąbel i Pompon pokazali dzieciom najważniejsze zasady bezpieczeństwa i kultury zachowania na drodze. Był śpiew, rymowanki, zabawa. Uczniowie współuczestniczyli w spektaklu bawiąc się i ucząc. Wychowawcy klas: p. Honorata Nowak, p. Katarzyna Lajtke, p. Katarzyna Grześkowiak, p. Izabela Stachowiak i p. Magdalena Rudzińska-Pauch zadbali o to, aby przekazane treści zostały dzieciom w pamięci i były praktykowane na co dzień. Spektakl w MOK-u zorganizowany został przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Leszna w ramach Programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa.

Dnia 11 września uczniowie klasy III d  spotkali się z przedstawicielem Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji. Gościli w swojej klasie pana policjanta. Wraz z początkiem roku szkolnego przypomnieli sobie ważne zasady BEZPIECZNEJ DROGI DO SZKOŁY.  Zajęcia edukacyjne pozwoliły dzieciom utrwalić znajomość znaków drogowych i właściwego zachowania w ruch pieszych. 

Projekt przeznaczony dla uczniów kl. I - III. Porusza tematykę mającą na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa dzieci w życiu codziennym. Na zajęciach dzieci zdobędą niezbędną wiedzę z zakresu udzielania pierwszej pomocy, ratowania życia innych i radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia. Dowiedzą się jak sprawdzać przytomność i oddech u poszkodowanego, jak ułożyć go w pozycji bocznej bezpiecznej. Ćwiczenia praktyczne z użyciem fantomów pozwolą ćwiczyć wdechy ratownicze oraz uciski klatki piersiowej. Uczniowie utrwalą wiedzę na temat "łańcucha przeżycia" oraz zdobędą umiejętność prowadzenia rozmowy z dyspozytorem pogotowia.  Zajęcia odbywać się będą w formie działań praktycznych z wykorzystaniem ciekawych materiałów edukacyjnych.