Źródło: https://juniora.pl/logopedyczny-piotrus-czesc-iv-gloska-dz-p-733.html

Jeśli "sz", "ż/rz", "cz" wymawiane są prawidłowo, nie powinno być kłopotu z wymową głoski "dż". Jeśli jednak pojawią się jakieś trudności to należy skupić się na wywołaniu prawidłowej artykulacji "dż".

WYWOŁANIE GŁOSKI

1) W trakcie wymawiania głoski "d" dziąsłowego (język uderza o górne dziąsła), dziecko układa usta w tzw. ryjek.

2) Wymawiając głoskę "d" język "wchodzi po drabinie" ( po podniebieniu twardym), aż powstanie głoska "dż".

 

UTRWALANIE GŁOSKI

1. Ćwiczymy "dż" w izolacji.

DŻ, DŻ, DŻ...

 

2. Ćwiczymy "cz" w połączeniu z samogłoskami:

- nagłos w sylabach, logotomach, wyrazach, związkach wyrazowych:

DŻA, DŻO, DŻE, DŻU, DŻY,

DŻADŻO, DŻADŻE, DŻADŻU, DŻADŻY...

DŻUNGLA, DŻEM, DŻIP, DŻIN, DŻOKEJ,

DŻIP DŻENTELMENA, DŻUMA W DŻUNGLI, DŻOKEJKA DŻOKEJA,

 

- śródgłos w wyrazach, potem w związkach wyrazowych:

ADŻA, ADŻO, ADŻE, ADŻU, ADŻY,

ODŻA, ODŻO, ODŻE, ODŻU, ODŻY,

EDŻA, EDŻO, EDŻE, EDŻU, EDŻY,

UDŻA, UDŻO, UDŻE, UDŻU, UDŻY, 

YDŻA, YDŻO, YDŻE, YDŻU, YDŻY,

 

DROŻDŻÓWKA, RÓŻDŻKA, FIDŻI, DROŻDŻE,

 

DŻUDOKA NA FIDŻI, RÓŻDŻKA DŻINA. 

 

3. Ćwiczymy wszystko w zdaniach:

DŻENTELMEN KUPIŁ DROŻDŻÓWKI I DŻEM.

W DŻUNGLI PANUJE DŻUMA.

DŻUDOKA TRENUJE DŻUDO. 

 

4. Ćwiczymy "cz" w połączeniach ze spółgłoskami (tylko dźwięcznymi, gdyż obok bezdźwięcznych i w wygłosie "dż" traci dźwięczność) w nagłosie i śródgłosie.

 

5. Ćwiczymy wszystko w zdaniach. 

 

6. Różnicowanie "dż"-"dz".

DŻEM W DZBANKU.

DZWONNIK W DŻUNGLI. 

PIENIĄDZE DŻOKEJA.

DROŻDŻÓWKA Z RODZYNKAMI.

KOLEDZY W DŻIPIE. 

DZWONEK DŻINA.

 

Poniżej znajdują się karty pracy z głoską "dż" (Źródło: Klamerka - Gabinet logopedyczny, pomoce terapeutyczne.).

Owocnej pracy!

Attachments:
Download this file (Doc 19 Jun 2020, 12_10(1).pdf)Karta pracy[ ]332 kB
Download this file (Doc 19 Jun 2020, 12_10.pdf)Karta pracy[ ]369 kB
Download this file (Karty pracy - głoska _dż_.pdf)Karta pracy[ ]572 kB