Logopeda szkolny

inwa

<script type="text/javascript">
var _userway_config = {
account: 'nAitwgfntw'
};
</script>
<script type="text/javascript" src="https://cdn.userway.org/widget.js"></script>

Rekrutacja_'21 do klas IV - sportowych

 

Zgodnie z podstawą prawną  rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29.04.2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz Zarządzeniem nr 59/3/2021 Prezydenta Miasta Leszna w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego dla kandydatów do oddziałów sportowych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Leszno w dniach od 06.05.2021 do 12.05.2021 odbędą się egzaminy sprawnościowe do oddziałów sportowych W Szkole Podstawowej nr 7 im. Wojska Polskiego w Lesznie.
TERMINARZ PRÓB SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ - REKRUTACJA DO KLAS IV SPORTOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 IM. WOJSKA POLSKIEGO W LESZNIE
- 06.05.2021 (czwartek) GODZINA 15:15 - KLASA IV PŁYWANIE, SP7 ŚRODOWISKOWA PŁYWALNIA EDUKACYJNA  
- 07.05.2021 (piątek) GODZINA 15:15 - KLASA IV PŁYWANIE, SP7 SALA GIMNASTYCZNA (budynek B)
- 10.05.2021 (poniedziałek) GODZINA 15:15 - KLASA IV KOSZYKÓWKA, SALA GIMNASTYCZNA (budynek B)
- 11.05.2021 (wtorek) GODZINA 15:15 - KLASA IV SZERMIERKA, SP7 SALA GIMNASTYCZNA (budynekB)
- 12.05.2021 (środa) GODZINA 15:15 - KLASA IV PIŁKA NOŻNA, HALA PNEUMATYCZNA SP 7 LESZNO
Próby sprawnościowe do klas sportowych odbędą się na boiskach sportowych SP 7 Leszno. Egzaminy  zostaną przeprowadzone z zachowaniem reżimu sanitarnego.
Próby sprawnościowe odbywać się będą w 10 osobowych grupach. Kandydaci do klas sportowych zostaną podzieleni na grupy 10 osobowe w dniu rekrutacji. Próby sprawności ogólnej prowadzone będą na boisku wielofunkcyjnym. Próby sprawności specjalnej odbywać się będą na szkolnym boisku do piłki nożnej.
Osoby rekrutowane będą dezynfekowały ręce przed wejściem na boiska sportowe - szkoła zapewni środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego;
Prowadzący zdezynfekuje użyty sprzęt sportowy, z którym uczestnicy mieli kontakt po każdym użyciu i każdej grupie korzystających;
Kontakt między grupami korzystających zostanie ograniczony poprzez wyznaczenie stałych miejsc zbiórki. Pomiędzy rekrutacją kolejnej grupy zostanie przeprowadzona 5 minutowa przerwa podczas której zostanie przeprowadzona wymiana i dezynfekcja sprzętu służącego do rekrutacji.
Prowadzący będzie nadzorował dezynfekcję rąk osób wchodzących i opuszczających obiekt;
Wyłączona będzie możliwość korzystania z szatni i węzła sanitarnego przez uczestników rekrutacji, a w przypadku skorzystania z toalety pomieszczenie zostanie zdezynfekowane.
Próby sprawności specjalnej do klasy o profilu pływanie odbędą się na obiekcie Środowiskowej Pływalni Edukacyjnej w Lesznie - obowiązują zasady i regulamin obiektu. Zbiórka przed wejściem na basen z zachowaniem bezpiecznej odległości. Kandydaci również zostaną podzieleni na grupy 10 osobowe.

Nowe terminy rekrutacji do klas sportowych

 

Rekrutacja do oddziałów sportowych

 

 

 

 

 

 

 

Logopedia

Źródło: http://konferencjalogopedyczna.pl/wrzesien2017/multimedia-i-materialy/

Źródło: http://konferencjalogopedyczna.pl/wrzesien2017/multimedia-i-materialy/

Źródło: https://juniora.pl/logopedyczny-piotrus-czesc-iv-gloska-dz-p-733.html

Jeśli "sz", "ż/rz", "cz" wymawiane są prawidłowo, nie powinno być kłopotu z wymową głoski "dż". Jeśli jednak pojawią się jakieś trudności to należy skupić się na wywołaniu prawidłowej artykulacji "dż".

WYWOŁANIE GŁOSKI

1) W trakcie wymawiania głoski "d" dziąsłowego (język uderza o górne dziąsła), dziecko układa usta w tzw. ryjek.

2) Wymawiając głoskę "d" język "wchodzi po drabinie" ( po podniebieniu twardym), aż powstanie głoska "dż".

 

UTRWALANIE GŁOSKI

1. Ćwiczymy "dż" w izolacji.

DŻ, DŻ, DŻ...

 

2. Ćwiczymy "cz" w połączeniu z samogłoskami:

- nagłos w sylabach, logotomach, wyrazach, związkach wyrazowych:

DŻA, DŻO, DŻE, DŻU, DŻY,

DŻADŻO, DŻADŻE, DŻADŻU, DŻADŻY...

DŻUNGLA, DŻEM, DŻIP, DŻIN, DŻOKEJ,

DŻIP DŻENTELMENA, DŻUMA W DŻUNGLI, DŻOKEJKA DŻOKEJA,

 

- śródgłos w wyrazach, potem w związkach wyrazowych:

ADŻA, ADŻO, ADŻE, ADŻU, ADŻY,

ODŻA, ODŻO, ODŻE, ODŻU, ODŻY,

EDŻA, EDŻO, EDŻE, EDŻU, EDŻY,

UDŻA, UDŻO, UDŻE, UDŻU, UDŻY, 

YDŻA, YDŻO, YDŻE, YDŻU, YDŻY,

 

DROŻDŻÓWKA, RÓŻDŻKA, FIDŻI, DROŻDŻE,

 

DŻUDOKA NA FIDŻI, RÓŻDŻKA DŻINA. 

 

3. Ćwiczymy wszystko w zdaniach:

DŻENTELMEN KUPIŁ DROŻDŻÓWKI I DŻEM.

W DŻUNGLI PANUJE DŻUMA.

DŻUDOKA TRENUJE DŻUDO. 

 

4. Ćwiczymy "cz" w połączeniach ze spółgłoskami (tylko dźwięcznymi, gdyż obok bezdźwięcznych i w wygłosie "dż" traci dźwięczność) w nagłosie i śródgłosie.

 

5. Ćwiczymy wszystko w zdaniach. 

 

6. Różnicowanie "dż"-"dz".

DŻEM W DZBANKU.

DZWONNIK W DŻUNGLI. 

PIENIĄDZE DŻOKEJA.

DROŻDŻÓWKA Z RODZYNKAMI.

KOLEDZY W DŻIPIE. 

DZWONEK DŻINA.

 

Poniżej znajdują się karty pracy z głoską "dż" (Źródło: Klamerka - Gabinet logopedyczny, pomoce terapeutyczne.).

Owocnej pracy!

Attachments:
Download this file (Doc 19 Jun 2020, 12_10(1).pdf)Karta pracy[ ]332 kB
Download this file (Doc 19 Jun 2020, 12_10.pdf)Karta pracy[ ]369 kB
Download this file (Karty pracy - głoska _dż_.pdf)Karta pracy[ ]572 kB

Logopedyczny Piotruś. Część III - głoska CZ

Źródło: https://ksiegarnia-edukacyjna.pl/product-pol-7472-Logopedyczny-Piotrus-Czesc-III-gloska-CZ.html

 

Czas na głoskę "cz"!

 

Przed rozpoczęciem wywołania głoski należy pamiętać o ćwiczeniach usprawniających motorykę narządów artykulacyjnych. 

Gimnastyka języka: 

- zlizywanie czubkiem języka z podniebienia, np. kawałka czekolady,

- przytrzymywanie czubkiem języka przy podniebieniu, np. rodzynek,

- "malarz" - język to pędzel, którego czubkiem dzieci mają naśladować malowanie różnych wzorów (linii, kółek, kwadratów, trójkątów) na podniebieniu,

- "słoń" - dosięgnij językiem (jak słoń trąbą) do ostatniego zęba na górze i na dole, z prawej i lewej strony, 

- unoszenie języka za górne zęby (wąski język),

- cofanie języka za wałek dziąsłowy, 

- klaskanie językiem, 

- "liczenie ząbków" - dotykanie czubkiem języka górnych zębów po wewnętrznej stronie, podczas szerokiego otwierania jamy ustnej, 

- "mycie zębów" - oblizywanie językiem górnych zębów po wewnętrznej stronie przy zamkniętych, a następnie otwartych ustach, 

- "zaczarowany język" - przytrzymanie przez kilka sekund czubka języka na podniebieniu przy szeroko otwartych ustach, 

Gimnastyka warg: 

- "straż pożarna" - wyraźne wymawianie samogłosek w parach: e o oraz a u, 

- "pyszczek rybki" - wysuwanie warg do przodu, a następnie naprzemienne ich otwieranie i zamykanie, 

- "ryjek" - układanie warg w kształcie ryjka, a następnie ich rozsuwanie do uśmiechu 

- "ryjek świnki" - wysuwanie zaokrąglonych warg do przodu (zęby widoczne), 

- rozchylanie warg jak przy uśmiechu, 

- "całuski" - cmokanie ustami, 

- "balonik" - nadymanie policzków, usta ściągnięte,

- "zmęczony konik" - parskanie wargami.

- "wąsy" - wysuwanie warg jak przy wymawianiu głoski u, położenie na górnej wardze słomki lub ołówka i próby jak najdłuższego utrzymania.

WYWOŁANIE GŁOSKI

Jeśli głoski "sz" i "ż/rz" realizowane są prawidłowo głoska "cz" nie powinna sprawić wiele trudności. Jednym ze sposobów wywołania głoska "cz" jest szybkie wymawianie głoski [t] i łączenie jej z głoską "sz" - tsz, tsz, tsz.... Kolejną metodą jest wymawianie [t] dziąsłowego (język uderza o górne dziąsła) z zaokrąglonymi ustami.

Głoska CZ

Źródło: https://rysopisy.eduzabawy.com/logopedyczne/gloska-cz/

 

UTRWALANIE GŁOSKI

1. Ćwiczymy "cz" w izolacji.

CZ, CZ, CZ...

 

2. Ćwiczymy "cz" w połączeniu z samogłoskami:

- nagłos w sylabach, logotomach, wyrazach, związkach wyrazowych:

CZA, CZO, CZE, CZU, CZY

CZACZO, CZACZE, CZACZU, CZACZY, CZOCZA...

CZEKOLADA, CZEPEK, CZOŁG, CZARNA, CZERWONY, CZUBEK,

CZERWONA CZAPKA, CZARY CZAROWNIKA, CZUBATY CZAJNIK,

 

- śródgłos w wyrazach, potem w związkach wyrazowych:

ACZA, ACZO, ACZE, ACZU, ACZY,

OCZA, OCZO, OCZE, OCZU, OCZY,

ECZA, ECZO, ECZE, ECZU, ECZY,

UCZA, UCZO, UCZE, UCZU, UCZY, 

YCZA, YCZO, YCZE, YCZU, YCZY,

MACZUGA, UCZEŃ, OCZY, KUBECZEK, SŁODYCZE,

UCZYNNY MARECZEK, KLUCZE NA HACZYKU, 

 

- wygłos w wyrazach, a następnie w związkach wyrazowych

ACZ, OCZ, ECZ, UCZ, YCZ

MECZ, WARKOCZ, MIECZ, BIEGACZ, PŁACZ.

 

3. Ćwiczymy wszystko w zdaniach:

UCZEŃ CZYTA CZYTANKĘ O CZAPLACH. 

CZAREK MA CZERWONY KUBECZEK. 

 

4. Ćwiczymy "cz" w połączeniach ze spółgłoskami: 

- nagłos w wyrazach, potem związkach wyrazowych:

CZŁOWIEK, CZTERY, CZWARTEK, 

 

- śródgłos w wyrazach, potem związkach wyrazowych:

KACZKA, TECZKA, PACZKA, DONICZKA, KOLCZYKI, 

CZAPECZKA NIEMOWLACZKA, KUBECZEK MLECZKA, POMARAŃCZOWY RĘCZNIK.

 

5. Trudniejsze grupy spółgłoskowe: 

W TECZCE, W DONICZCE, W PACZCE, W APTECZCE, NA POCZCIE, NA ŁĄCZCE.

 

6. Ćwiczymy wszystko w zdaniach. 

 

7. Różnicowanie "cz"-"c".

 

8. Wymowa zbitki głosek "szcz" - najpierw w nagłosie, potem w śródgłosie, na końcu w wygłosie (w sylabach, wyrazach, związkach wyrazowych). 

SZCZA, SZCZO, SZCZE, SZCZU, SZCZY, 

SZCZEGÓŁ, SZCZĘŚLIWY, SZCZELINA, SZCZYPIOREK, SZCZOTECZKA, SZCZAW. 

 

Polecam film: https://www.youtube.com/watch?v=12ypWgg-TTE 

Poniżej znajdują się karty pracy z głoską "cz".

Źródło: J. Góral-Półrola, S. Zakrzewska "Będę mówić poprawnie".

Powodzenia! 

Attachments:
Download this file (Doc 08 Jun 2020, 16_15.pdf)Karta pracy[ ]495 kB
Download this file (Doc 08 Jun 2020, 16_16.pdf)Karta pracy[ ]423 kB
Download this file (Karty pracy - głoska „cz__.pdf)Karta pracy[ ]506 kB

Rytmika – Akademia Przedszkolaka Nowy Sącz

Poniżej przedstawiono propozycje muzycznych ćwiczeń logopedycznych dla młodszych dzieci. Jest to świetny pomysł na zabawę, a przy tym wspomagamy rozwój mowy dziecka. 

Cykl: Śpiewające brzdące

Gdacze kura: Ko, Ko, Ko (czas ok. 2 min.)
https://www.youtube.com/watch?v=QPqALIknKwY 

Lisek łakomczuszek (czas ok. 2 min.)
https://www.youtube.com/watch?v=ct_4if6byN4 

Krokodyla znak (czas ok. 2 min.)
https://www.youtube.com/watch?v=5FxlJGCmanU 

My jesteśmy żabki (czas ok. 2 min.)
https://www.youtube.com/watch?v=bSvnVcfC3-s 

Krówka Mu (czas ok. 2 min.)
https://www.youtube.com/watch?v=hMl74Mm6tgU 

Kolorowa rybka (czas ok. 2min.)
https://www.youtube.com/watch?v=sdcJPxuJkl8 

Żyrafa Fa, Fa, Fa (czas ok. 2 min.)
https://www.youtube.com/watch?v=EG2o2ipG_QQ&pbjreload=101 

Deszczowa piosenka (czas ok. 2 min.)
https://www.youtube.com/watch?v=nusPMHbwlrQ 

Alfabet (czas ok. 3 min.)
https://www.youtube.com/watch?v=lfBSX2tqHNg 

Przegoń wirusa (czas ok. 2 min.)
https://www.youtube.com/watch?v=QT-2bnINDx4 

Ćwiczenia logopedyczne dla dzieci – nauka mówienia (czas ok. 2 min.)
https://www.youtube.com/watch?v=iTJJi8D0siY 

ZoZi - Bezpieczne wakacje (czas ok. 3 min.)
https://www.youtube.com/watch?v=W4RHyjQLfCM