Edukacja wczesnoszkolna

W miesiącu marcu przeprowadzono, w ramach realizowanego projektu, szkolny etap konkursu plastycznego "Polska wolna i niepodległa" techniką origami płaskie.  Oferta była skierowana do uczniów klas I - III. Jednym z głównych celów konkursu było wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów ze  zwróceniem szczególnej uwagi na 100 rocznicę Odzyskania Niepodległości. Koordynatorami konkursu byli: Lucyna Donke, Teresa Świętek, Monika Pawelska - Senftleben.

Wyniki szkolnego konkursu plastycznego

„POLSKA WOLNA I NIEPODLEGŁA”

techniką orgiami płaskie

 Klasy I

1 miejsce Natasza Kokot 1d, Natan Frankiewicz 1c

2 miejsce Antonina Antoniewicz 1a, Amelia Jędrzejczak 1a, Adam Maćkowiak 1d

3 miejsce Maria Woźniak 1a, Franciszek Zelisko 1d

Klasy II

1 miejsce Filip Kowalski 2d, Blanka Nowakowska 2e

2 miejsce Filip Wojciechowski 2c, Jagoda Jędrzejczak 2d

3 miejsce Jakub Szczepaniak 2f, Maja Polsakiewicz 2a

Serdecznie gratulujemy!!!