Edukacja wczesnoszkolna

W dniach 2 i 3 kwietnia 2019 r. uczniowie klas trzecich naszej szkoły pisali Sprawdzian Kompetencji. Pierwszego dnia wykazywali się swoimi wiadomościami i umiejętnościami polonistycznymi, drugiego natomiast-matematycznymi. Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty ma dać wgląd nauczycielom, rodzicom i oczywiście uczniom w zakres posiadanych przez dzieci wiadomości i umiejętności programowych przewidzianych na pierwszy etap edukacji w szkole podstawowej. Nasi Uczniowie ze spokojem, choć nie bez emocji, przystąpili do pierwszego w ich edukacji większego Sprawdzianu. Gratulujemy ładnej postawy 😊