Ubezpieczenie_2019

inwa

<script type="text/javascript">
var _userway_config = {
account: 'nAitwgfntw'
};
</script>
<script type="text/javascript" src="https://cdn.userway.org/widget.js"></script>

Rekrutacja_'21 do klas IV - sportowych

 

Zgodnie z podstawą prawną  rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29.04.2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz Zarządzeniem nr 59/3/2021 Prezydenta Miasta Leszna w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego dla kandydatów do oddziałów sportowych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Leszno w dniach od 06.05.2021 do 12.05.2021 odbędą się egzaminy sprawnościowe do oddziałów sportowych W Szkole Podstawowej nr 7 im. Wojska Polskiego w Lesznie.
TERMINARZ PRÓB SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ - REKRUTACJA DO KLAS IV SPORTOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 IM. WOJSKA POLSKIEGO W LESZNIE
- 06.05.2021 (czwartek) GODZINA 15:15 - KLASA IV PŁYWANIE, SP7 ŚRODOWISKOWA PŁYWALNIA EDUKACYJNA  
- 07.05.2021 (piątek) GODZINA 15:15 - KLASA IV PŁYWANIE, SP7 SALA GIMNASTYCZNA (budynek B)
- 10.05.2021 (poniedziałek) GODZINA 15:15 - KLASA IV KOSZYKÓWKA, SALA GIMNASTYCZNA (budynek B)
- 11.05.2021 (wtorek) GODZINA 15:15 - KLASA IV SZERMIERKA, SP7 SALA GIMNASTYCZNA (budynekB)
- 12.05.2021 (środa) GODZINA 15:15 - KLASA IV PIŁKA NOŻNA, HALA PNEUMATYCZNA SP 7 LESZNO
Próby sprawnościowe do klas sportowych odbędą się na boiskach sportowych SP 7 Leszno. Egzaminy  zostaną przeprowadzone z zachowaniem reżimu sanitarnego.
Próby sprawnościowe odbywać się będą w 10 osobowych grupach. Kandydaci do klas sportowych zostaną podzieleni na grupy 10 osobowe w dniu rekrutacji. Próby sprawności ogólnej prowadzone będą na boisku wielofunkcyjnym. Próby sprawności specjalnej odbywać się będą na szkolnym boisku do piłki nożnej.
Osoby rekrutowane będą dezynfekowały ręce przed wejściem na boiska sportowe - szkoła zapewni środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego;
Prowadzący zdezynfekuje użyty sprzęt sportowy, z którym uczestnicy mieli kontakt po każdym użyciu i każdej grupie korzystających;
Kontakt między grupami korzystających zostanie ograniczony poprzez wyznaczenie stałych miejsc zbiórki. Pomiędzy rekrutacją kolejnej grupy zostanie przeprowadzona 5 minutowa przerwa podczas której zostanie przeprowadzona wymiana i dezynfekcja sprzętu służącego do rekrutacji.
Prowadzący będzie nadzorował dezynfekcję rąk osób wchodzących i opuszczających obiekt;
Wyłączona będzie możliwość korzystania z szatni i węzła sanitarnego przez uczestników rekrutacji, a w przypadku skorzystania z toalety pomieszczenie zostanie zdezynfekowane.
Próby sprawności specjalnej do klasy o profilu pływanie odbędą się na obiekcie Środowiskowej Pływalni Edukacyjnej w Lesznie - obowiązują zasady i regulamin obiektu. Zbiórka przed wejściem na basen z zachowaniem bezpiecznej odległości. Kandydaci również zostaną podzieleni na grupy 10 osobowe.

Nowe terminy rekrutacji do klas sportowych

 

Rekrutacja do oddziałów sportowych

 

 

 

 

 

 

 


Rada Rodziców informuje o możliwości zawarcia grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dla uczniów naszej szkoły w dwóch firmach:

  1. PZU S.A.

 Składka 60 zł rocznie, suma  ubezpieczenia  23 000 zł, w wariancie II Bis.

Składka 100 zł rocznie, suma  ubezpieczenia  40 000 zł, w wariancie II Bis.

Składka 92 zł rocznie, suma  ubezpieczenia  20 000 zł, w wariancie I.

Składka 90 zł rocznie, suma  ubezpieczenia  25 000 zł, w wariancie II.

W terminie do 27.09.2019 r. można zawrzeć ubezpieczenie w biurze agenta nieopodal szkoły, w pawilonie handlowym na parkingu koło Centrum  Handlowego Manhattan, obok sklepu rybnego, koło wieżowców.

  1. InterRisk - poprzez brokera Stratton Brokers

Składka 39 zł rocznie, suma  ubezpieczenia  20 000 zł.

Składka 61 zł rocznie, suma  ubezpieczenia  30 000 zł.

Składka 91 zł rocznie, suma  ubezpieczenia  50 000 zł.

W terminie do 30.09.2019 r. można zawrzeć polisę i opłacić składkę online w sieci Internet.

  1. https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline
  2. Podaj ID Szkoły: x29rh
  3. Wybierz wariant i odbierz swoją polisę na e-mail

 

Składka na radę rodziców wynosi 50 zł, prosimy o dokonanie wpłaty do 31.12.2019 r.

 

Przewodniczący Rady Rodziców

        Mariusz Nowacki

 


 

Attachments:
Download this file (InterRisk NNW SP7.pdf)InterRisk NNW SP7.pdf[ ]606 kB
Download this file (PZU NNW SP7 2019.pdf)PZU NNW SP7 2019.pdf[ ]2418 kB