Terminarz zebrań i konsultacji

inwa

<script type="text/javascript">
var _userway_config = {
account: 'nAitwgfntw'
};
</script>
<script type="text/javascript" src="https://cdn.userway.org/widget.js"></script>


Terminarz zebrań i konsultacji dla rodziców i nauczycieli

w roku szkolnym 2019/2020

 

termin

Klasy I-III

Klasy IV-VIII

forma kontaktu

forma kontaktu

 7. 09. 2021 r.

zebrania

 (rodzice podpisują oświadczenia użyczenia książek)

 zebrania   

(rodzice podpisują oświadczenia użyczenia książek)

12.10.2021 r.

 zebrania

zebrania

9.11.2021 r.

 konsultacje dla rodziców

 konsultacje dla rodziców

 

7.12.2021 r.

 

 

zebrania

    

zebrania 

(informacja o zagrożeniu ocenami niedostatecznymi i nieklasyfikowaniem)

11 stycznia 2021 r.

 wywiadówka

wywiadówka

15 marca 2021 r.

 zebrania

 zebrania

12 kwietnia 2021 r.

konsultacje dla rodziców

konsultacje dla rodziców

17 maja 2021 r.

   zebranie


 

zebranie

(informacja o zagrożeniu ocenami niedostatecznymi i nieklasyfikowaniem)

14 czerwca 2021 r.

 konsultacje dla rodziców

(rozliczenie z podręczników)

konsultacje dla rodziców

(rozliczenie z podręczników)

 

Rok szkolny 2021/2022 trwa:

I półrocze - 01 września 2021 r. 30 stycznia 2022 r.

II półrocze  - 31 stycznia  2022 r. – 24 czerwca 2022 r.

 

  • zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia 2021 r. - 31 grudnia 2021 r.

 

  • wiosenna przerwa świąteczna - 14 kwietnia 2022 r. – 19 kwietnia 2022 r.

 

Termin  ferii    zimowych:                                          

 17 stycznia - 30 lutego 2022 r.

Termin  ferii  letnich:

25 czerwca 2022 r. - 31 sierpnia 2022 r.

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

  • 12 listopada 2022 r.(piątek)

 

  • 2 maja 2022 r. (piątek)

 

  • 24 maja 2022 r. (wtorek) – egzamin ósmoklasisty,

 

  • 25 maja 2022 r. (środa) – egzamin ósmoklasisty,

 

  • 26 maja 2022 r. (czwartek) – egzamin ósmoklasisty,

 

  • 17 czerwca 2022 r. - (piątek po święcie Bożego Ciała),

 

  • 23 czerwca 2022 r. - (czwartek – dzień porządkowy),