Terminarz zebrań i konsultacji

zdjęcia chmur i nieba

Mikołaj_SP7

         

  


Terminarz zebrań i konsultacji dla rodziców i nauczycieli

w roku szkolnym 2019/2020

 

termin

Klasy I-III

Klasy IV-VIII

forma kontaktu

forma kontaktu

 10. 09. 2019 r.

zebrania

     (rodzice podpisują oświadczenia użyczenia książek)

 zebrania   

(rodzice podpisują oświadczenia użyczenia książek)

15.10.2019 r.

 zebrania

zebrania

 

12.11.2019 r.

 

 konsultacje dla rodziców

g.17.00 - 18.30

 konsultacje dla rodziców

g.17.00- 18.30

 

17.12.2019 r.

 

 

zebrania

    

zebrania 

kl. 4, 5  -  g.17.00

kl. 6, 7 –   g.18.00

informacja

o zagrożeniu ocenami niedostatecznymi

i nieklasyfikowaniem

21 stycznia 2020 r.

 wywiadówka

wywiadówka

17 marca 2020 r.

konsultacje dla rodziców

17.00- 18.30 

konsultacje dla rodziców

17.00- 18.30

07 kwietnia 2020 r.

 zebrania

zebrania 

19 maja 2020 r.

    

konsultacje dla rodziców

17.00 - 18.30 

konsultacje dla rodziców

17.00- 18.30

informacja

o zagrożeniu ocenami niedostatecznymi

i nieklasyfikowaniem

16 czerwca 2020 r.

 zebrania

(rozliczenie z podręczników)

zebrania

(rozliczenie z podręczników)

 

Rok szkolny 2019/2020 trwa:

I  półrocze  - 2 września 2019 r. – 24 stycznia 2020 r.

II półrocze  - 27 stycznia  2020 r. – 26 czerwca 2020 r.

 

 • zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia 2020 r.

 

 • wiosenna przerwa świąteczna - 9 kwietnia 2020 r. – 14 kwietnia 2020 r.

 

 • Klasyfikacyjna rada pedagogiczna za I półrocze – 20 stycznia 2020 r. (poniedziałek)

 

 • Analityczna rada pedagogiczna za I półrocze - 23 stycznia 2020 r.(środa)

 

Termin  ferii    zimowych:                                                

 

 • 27 stycznia - 9 lutego 2020 r.

 

 • wiosenna przerwa świąteczna - 9 kwietnia 2020 r. – 14 kwietnia 2020 r.

 

 • wiosenna przerwa świąteczna - 9 kwietnia 2020 r. – 14 kwietnia 2020 r.

 

 • Klasyfikacyjna rada pedagogiczna podsumowująca18 czerwca 2020 r. (czwartek)

 

 • Analityczna rada pedagogiczna podsumowująca rok szkolny 29 czerwca 2020 r. (poniedziałek)

 

    Termin  ferii  letnich:

 

 29 czerwca 2020 r. - 31 sierpnia 2020 r.

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

 • 2 stycznia 2020 r.(czwartek)

 

 • 3 stycznia 2020 r. (piątek)

 

 • 21 kwietnia 2020 r. (wtorek) – egzamin ósmoklasisty,

 

 • 22 kwietnia 2020 r. (środa) – egzamin ósmoklasisty,

 

 • 23 kwietnia 2020 r. (czwartek) – egzamin ósmoklasisty,

 

 • 12 czerwca 2020 r. - (piątek po Bożym Ciele),

 

 • 24 czerwca 2020 r. - ( środa) – dzień porządkowy,

 

 • 25 czerwca 2020 r. -  (czwartek) – dzień porządkowy,

 

Odpracowujemy:

– odrabiamy 12.06.2020 r. (czwartek) - 30.05.2020 r.  (sobota) – Festynem Rodzinnym.