Rekrutacja 2021 - klasy 1

HARMONOGRAM REKRUTACJI  

1. Informacja o zapisach do klas pierwszych szkół podstawowych dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły na rok szkolny 2021/2022

Na podstawie art.130 ust.5 i art. 133 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm. ) do klasy pierwszej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu, na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci.

Zgłoszenie dzieci do klasy pierwszej zamieszkałych w obwodzie szkoły przyjmowane będą od 8 lutego do 5 marca 2021 r. w godzinach od 8.00 do 15.00 w sekretariacie szkoły.

Zapisu dziecka dokonują rodzice/opiekunowie prawni. W celu założenia dokumentacji szkolnej rodzice/opiekunowie prawni wypełniają kartę zgłoszenia dziecka.

2. Informacja o zapisach do klas pierwszych szkół podstawowych dla dzieci spoza obwodu szkoły na rok szkolny 2021/2022

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 16/1/2021 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 11.01.2021 r. zgłoszenia dzieci spoza obwodu szkoły przyjmowane będą od 8 do 31 marca 2021 r.

Zapisu dziecka dokonują rodzice/opiekunowie prawni. W celu założenia dokumentacji szkolnej rodzice/opiekunowie prawni wypełniają kartę zgłoszenia dziecka oraz oświadczenia.
 

zapisach do klas pierwszych szkół podstawowych dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły

Więcej informacji znajdziesz na: https://leszno.pl/Informacja_o_zapisach_do_klas_pierwszych_szkol_podstawowych_dla_dzieci_zamieszkalych_w_obwodzie_szkoly_na_rok_szkolny_20182019.html

Leszno - Rozwiń Skrzydła.
zapisach do klas pierwszych szkół podstawowych dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły

Więcej informacji znajdziesz na: https://leszno.pl/Informacja_o_zapisach_do_klas_pierwszych_szkol_podstawowych_dla_dzieci_zamieszkalych_w_obwodzie_szkoly_na_rok_szkolny_20182019.html

Leszno - Rozwiń Skrzydła.
zapisach do klas pierwszych szkół podstawowych dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły

Więcej informacji znajdziesz na: https://leszno.pl/Informacja_o_zapisach_do_klas_pierwszych_szkol_podstawowych_dla_dzieci_zamieszkalych_w_obwodzie_szkoly_na_rok_szkolny_20182019.html

Leszno - Rozwiń Skrzydła.
do klasy pierwszej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu, na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałe w tym obwodzie. Zgłoszenie dzieci do klasy pierwszej przyjmowane będzie od 8 lutego do 5 marca 2021 r. w godzinach od 8.00 do 15.00 w sekretariacie szkoły. Zapisu dziecka dokonują rodzice/opiekunowie prawni. W celu założenia dokumentacji szkolnej rodzice/opiekunowie prawni wypełniają druk zgłoszenia dziecka.

Więcej informacji znajdziesz na: https://leszno.pl/Informacja_o_zapisach_do_klas_pierwszych_szkol_podstawowych_dla_dzieci_zamieszkalych_w_obwodzie_szkoly_na_rok_szkolny_20182019.html

Leszno - Rozwiń Skrzydła.
do klasy pierwszej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu, na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałe w tym obwodzie. Zgłoszenie dzieci do klasy pierwszej przyjmowane będzie od 8 lutego do 5 marca 2021 r. w godzinach od 8.00 do 15.00 w sekretariacie szkoły. Zapisu dziecka dokonują rodzice/opiekunowie prawni. W celu założenia dokumentacji szkolnej rodzice/opiekunowie prawni wypełniają druk zgłoszenia dziecka.

Więcej informacji znajdziesz na: https://leszno.pl/Informacja_o_zapisach_do_klas_pierwszych_szkol_podstawowych_dla_dzieci_zamieszkalych_w_obwodzie_szkoly_na_rok_szkolny_20182019.html

Leszno - Rozwiń Skrzydła.

Więcej informacji znajdziesz na: https://leszno.pl/Informacja_o_rekrutacji_do_klasy_pierwszej_szkol_podstawowych_na_rok_szkolny_20182019_dla_kandydatow_zamieszkalych_poza_obwodem_szkoly.html