Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców:

Szymon Hebisz - przewodniczący

Łukasz Kwintkiewicz - z-ca przewodniczącego

Iwona Jaworska - skarbnik

Hanna Misiak-Gała – sekretarz

Członkowie Prezydium:

Honorata Kustosz

Anna Akuszewska

Mariusz Bieniek

Karolina Jasińska

Elżbieta Modrzyńska

Komisja Rewizyjna:

Emilia Misiak - przewodniczący

Agnieszka Makałowska - sekretarz

Magdalena Wróblewska - członek