Rada Rodziców

ZDALNE NAUCZANIE - informacje


Prezydium Rady Rodziców:
Mariusz Nowacki - przewodniczący,
Iwona Jaworska - skarbnik,
Alicja Ziegler – sekretarz.

Członkowie Prezydium:
Anna Akuszewska, Anna Lachiewicz, Hanna Misiak-Gała, Honorata Kustosz, Łukasz Kwintkiewicz.

Komisja Rewizyjna:
Elżbieta Modrzyńska - Przewodniczący
Agnieszka Makałowska - sekretarz

Członkowie Komisji: Emilia Misiak