Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców:
Mariusz Nowacki - przewodniczący,
Artur Jęśkowiak - zastępca przewodniczącego,
Iwona Jaworska - skarbnik,
Alicja Ziegler – sekretarz.

Członkowie Prezydium:
Monika Nyczka, Mariusz Bieniek, Szymon Hebisz, Anna Lachiewicz, Beata Majewska, Magdalena Bajon-Rusiecka, Paulina Skiba.

Komisja Rewizyjna:
Zenon Cholewiński - Przewodniczący
Hanna Misiak-Gała - sekretarz

Członkowie Komisji: Marta Siemieńczuk, Daria Wojciechowska