Rada Rodziców

zdjęcia chmur i nieba

Wielkanocne życzenia :)


Prezydium Rady Rodziców:
Mariusz Nowacki - przewodniczący,

Szymon Hebisz - z-ca przewodniczącego,

Iwona Jaworska - skarbnik,
Alicja Ziegler – sekretarz.

Członkowie Prezydium:
Anna Akuszewska, Anna Lachiewicz, Hanna Misiak-Gała, Honorata Kustosz, Łukasz Kwintkiewicz.

Komisja Rewizyjna:
Elżbieta Modrzyńska - Przewodniczący
Agnieszka Makałowska - sekretarz

Członkowie Komisji: Emilia Misiak