Kalendarz szkolny

Kalendarz  innych imprez i form

Forma

termin

Drzwi otwarte szkoły.

16.09.17 r. (środa - 13.00 – 16.00)

Pasowanie uczniów klas pierwszych 

21.10.17 r. (piątek po południu)

Klasyfikacja śródroczna

29.01.18 r. (poniedziałek)

śródroczna analityczna rada pedagogiczna

14.02.18 r. (wtorek)

klasyfikacja  końcowa

14.06.18 r. (czwartek)

końcowa analityczna rada pedagogiczna

26.06.18 r. (wtorek)

zimowa przerwa świąteczna

23.12.17 r.  –  31.12.17 r.

ferie zimowe

12.02.18 r.  –  25.02.18 r.

wiosenna przerwa świąteczna

13.04.18 r.   -  18.04.18 r.

festyn rodzinny

26.05. 2018 r. (sobota)  

odrabiamy za dzień 04.05.18 r. - piątek

dzień porządkowy

21.06.18 r. (czwartek)

zakończenie rocznych zajęć dyd. – wych.                   

22.06.18 r. (piątek)

ferie letnie:                 

23.06.18 r.31.08.18 r.

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych:

  • 30.04 18 r.(poniedziałek)
  • 02.05.18 r. (środa)
  • 01.06.18 r. (piątek po Bożym Ciele)
  • 22.06.18 r. (czwartek - dzień porządkowy)