Druk zwolnienia z lekcji

Klasy pierwsze obwodowe

Klasy pierwsze poza obwodowe

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

Oświadczenie o zamieszkaniu krewnych dziecka

Klasy czwarte sportowe

Klasy czwarte sportowe - oświadczenie woli