Home

W ostatnim tygodniu miesiąca poprzedzającego korzystanie z obiadów rodzice ucznia składają deklarację korzystania przez ich dziecko z obiadów w kolejnym miesiącu (do pobrania w zakładce Dla rodzica/Do pobrania i złożone w stołówce). Termin płatności oraz kwota zostaną wkrótce podane. Uprzejmie prosimy nie płacić w starym miesiącu.