Home

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7

im. Wojska Polskiego w Lesznie

 zaprasza na zapisy do klasy pierwszej

 dla dzieci urodzonych w 2014 r.,

 zamieszkałych poza obwodem szkoły

na rok 2021/2022

 

Zapisy odbywają się

od 8 marca 2021 r. do 31 marca 2021 r.

w sekretariacie szkoły

 w godzinach od 08:00 do 15:00

 

Zgłoszenie dziecka dokonują rodzice/prawni opiekunowie.

Dokumenty niezbędne do zapisu:

  • dowód osobisty,
  • skrócony akt urodzenia dziecka,
  • karta zgłoszenia, oświadczenia do pobrania poniżej lub w sekretariacie szkoły.