Home

inwa

<script type="text/javascript">
var _userway_config = {
account: 'nAitwgfntw'
};
</script>
<script type="text/javascript" src="https://cdn.userway.org/widget.js"></script>

Rekrutacja_'21 do klas IV - sportowych

 

Zgodnie z podstawą prawną  rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29.04.2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz Zarządzeniem nr 59/3/2021 Prezydenta Miasta Leszna w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego dla kandydatów do oddziałów sportowych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Leszno w dniach od 06.05.2021 do 12.05.2021 odbędą się egzaminy sprawnościowe do oddziałów sportowych W Szkole Podstawowej nr 7 im. Wojska Polskiego w Lesznie.
TERMINARZ PRÓB SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ - REKRUTACJA DO KLAS IV SPORTOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 IM. WOJSKA POLSKIEGO W LESZNIE
- 06.05.2021 (czwartek) GODZINA 15:15 - KLASA IV PŁYWANIE, SP7 ŚRODOWISKOWA PŁYWALNIA EDUKACYJNA  
- 07.05.2021 (piątek) GODZINA 15:15 - KLASA IV PŁYWANIE, SP7 SALA GIMNASTYCZNA (budynek B)
- 10.05.2021 (poniedziałek) GODZINA 15:15 - KLASA IV KOSZYKÓWKA, SALA GIMNASTYCZNA (budynek B)
- 11.05.2021 (wtorek) GODZINA 15:15 - KLASA IV SZERMIERKA, SP7 SALA GIMNASTYCZNA (budynekB)
- 12.05.2021 (środa) GODZINA 15:15 - KLASA IV PIŁKA NOŻNA, HALA PNEUMATYCZNA SP 7 LESZNO
Próby sprawnościowe do klas sportowych odbędą się na boiskach sportowych SP 7 Leszno. Egzaminy  zostaną przeprowadzone z zachowaniem reżimu sanitarnego.
Próby sprawnościowe odbywać się będą w 10 osobowych grupach. Kandydaci do klas sportowych zostaną podzieleni na grupy 10 osobowe w dniu rekrutacji. Próby sprawności ogólnej prowadzone będą na boisku wielofunkcyjnym. Próby sprawności specjalnej odbywać się będą na szkolnym boisku do piłki nożnej.
Osoby rekrutowane będą dezynfekowały ręce przed wejściem na boiska sportowe - szkoła zapewni środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego;
Prowadzący zdezynfekuje użyty sprzęt sportowy, z którym uczestnicy mieli kontakt po każdym użyciu i każdej grupie korzystających;
Kontakt między grupami korzystających zostanie ograniczony poprzez wyznaczenie stałych miejsc zbiórki. Pomiędzy rekrutacją kolejnej grupy zostanie przeprowadzona 5 minutowa przerwa podczas której zostanie przeprowadzona wymiana i dezynfekcja sprzętu służącego do rekrutacji.
Prowadzący będzie nadzorował dezynfekcję rąk osób wchodzących i opuszczających obiekt;
Wyłączona będzie możliwość korzystania z szatni i węzła sanitarnego przez uczestników rekrutacji, a w przypadku skorzystania z toalety pomieszczenie zostanie zdezynfekowane.
Próby sprawności specjalnej do klasy o profilu pływanie odbędą się na obiekcie Środowiskowej Pływalni Edukacyjnej w Lesznie - obowiązują zasady i regulamin obiektu. Zbiórka przed wejściem na basen z zachowaniem bezpiecznej odległości. Kandydaci również zostaną podzieleni na grupy 10 osobowe.

Nowe terminy rekrutacji do klas sportowych

 

Rekrutacja do oddziałów sportowych

 

 

 

 

 

 

 

Wydarzenie to odbywa się zawsze w październiku w ramach obchodów Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych oraz kampanii społecznej Cała Polska czyta dzieciom. Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim zaprosiła już w sierpniu społeczności szkolne do wzięcia udziału w I Międzynarodowej edycji V Ogólnopolskiej akcji bicia rekordu w liczbie osób czytających na przerwie pt. „Przerwa na czytanie - bicie rekordu w czytaniu na przerwie”, której celem jest promocja wśród dzieci i młodzieży czytelnictwa, a także integracja lokalnych środowisk i propagowanie współpracy polskich placówek z zagranicznymi. Rekord ustanowiony w 2019 r. zgromadził oszałamiającą ilość 158 809 osób czytających na przerwie z 991 placówek w Polsce i 14 za granicą!

Dnia 29 października 2020 roku do akcji PRZERWA NA CZYTANIE po raz pierwszy przyłączyła się również społeczność naszej szkoły. Postanowiliśmy uatrakcyjnić uczniom czas spędzany na nauce, przede wszystkim jednak umilić naszym młodszym uczniom pobyt w szkole w czasie pandemii. Za koordynację szkolnej akcji odpowiedzialni byli nauczyciele bibliotekarze. Włączyli się do niej wszyscy nauczycieli na terenie szkoły, wychowawcy klas, wychowawcy świetlicy oraz sami bibliotekarze. W każdej klasie zostały stworzone kąciki czytelnicze, w których znalazły się ciekawe informacje dotyczące książek, nowości wydawniczych oraz ciekawostki tematycznie związane z książką i czytelnictwem. Uczniowie zostali również poproszeni o przyniesienie swoich ulubionych książek z domowych biblioteczek w celu zaprezentowania i zachęcenia swoich rówieśników do ich przeczytania.

Do czytania z kolei fragmentów książek, bibliotekarze zaproponowali nauczycielom książki zakupione w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, w tym nowych lektur współczesnych polskich autorów. Wśród nich znalazły się takie tytuły, jak: „Asiunia”, „Afryka Kazika”, „Sposób na Elfa”, „Cukierku, Tu Łobuzie!” czy też „Dziadek niedźwiadek”. Nauczyciele chętnie sięgali również po inne książki, które zostały zakupione w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Było w czym wybierać – 755 nowych książek czeka na swoich czytelników!!! Natomiast najmłodsi nasi czytelnicy - uczniowie klas pierwszych wyruszyli z kolei w daleką podróż do zaczarowanego świata teatru Kamishibai…

Akcja „PRZERWA NA CZYTANIE” zgromadziła wielu zwolenników, dzieci chętnie podejmowały rozmowy na temat przeczytanych książek, z zaangażowaniem prezentowały przyniesione przez siebie pozycje literackie, chętnie dzieliły się wrażeniami po ich przeczytaniu. Nasi mali czytelnicy wykazali również ogromne zainteresowanie prezentowanymi nowościami wydawniczymi zakupionymi w Ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, z którymi zostali zapoznani w obszernych fragmentach przez nauczycieli i bibliotekarzy.

„PRZERWA NA WIELKIE CZYTANIE” zakończyła się propozycją wzięcia udziału chętnych uczniów klas I-III w szkolnym konkursie czytelniczo-plastycznym pt. „Ilustracja do przeczytanej książki”, którego wyniki uczestnicy poznają niebawem!

To była naprawdę miła godzina spędzona z literaturą i nauczycielem :) Teraz pozostało nam już czekać na wyniki nowego rekordu! Wszystkim biorącym udział w akcji serdecznie dziękujemy :))

 

Nauczyciele bibliotekarze

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji… https://drive.google.com/drive/folders/1ZtYkDYRXRb7kuviiCIS2PFPMnTJHfYRu?usp=sharing