Home

zdjęcia chmur i nieba

Wielkanocne życzenia :)


Projekt ,,Razem, chociaż osobno" został wykonany w ramach lekcji wychowawczej, w czasie zdalnego nauczania, przez klasę 6g. Głównym powodem jego realizacji była chęć pokazania wszystkim, którzy są w jakikolwiek sposób związani z naszą szkołą, że odosobnienie, wynikające z zagrożenia związanego z Covid-19 nie oznacza, że nie możemy mieć ze sobą kontaktu. Możemy i mamy. Chcieliśmy w ten sposób podnieść na duchu Dyrekcję, Nauczycieli, innych pracowników szkoły, a także nasze Koleżanki i Kolegów w tych ciężkich, koronawirusowych czasach, a także - zintegrować się, dać sobie możliwość zrobienia czegoś wspólnie, razem, w naszym klasowym kolektywie.