Home

zdjęcia chmur i nieba

Wielkanocne życzenia :)


Komisja rekrutacyjna, biorąc pod uwagę kryteria określone Uchwałą Nr XXXIII/399/2017 Rady Miejskiej Leszna z dnia 02 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, do klasy pierwszej szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Leszno, podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 7 im. Wojska Polskiego w Lesznie na rok szkolny 2020/2021.

Zgodnie z §11b. Rozporządzenia MEN z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (dz. U. z 2020 poz. 530) wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów, o których mowa w art. 158 ust. 1 i 3 tej ustawy, podaje się do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek. 1. W wyniku postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Podstawowej nr 7 im. Wojska Polskiego w Lesznie z powodu braku wolnych miejsc Komisja rekrutacyjna nie zakwalifikowała żadnego z kandydatów spoza obwodu do klasy pierwszej.

L.p. Nazwisko Imię
1  Forester  Bastian
2  Forszpaniak  Oliwia
3  Fortuniak  Barbara
4  Grys  Wojciech
5  Guzikowski  Kacper
6  Jóźwiak   Mikołaj
7  Juszkiewicz  Fabian
8  Kaczmarek- Grochowiak   Norbert
9  Konior  Matylda
10  Kowalczyk  Zuzanna
11  Kowalski  Oskar
12  Łaszczyński   Wiktor
13  Pypla  Laura
14  Rogala   Michał
15  Torz  Fryderyk
16  Wiśniewska   Tatiana
17  Wróblewski  Mateusz
18  Yankovonko  Volodymyr
19  Zajdowicz  Anna
20  Zappia  Rosa

 Leszno, dn. 12 maja 2020 r.

Hanna Kowalska

przewodnicząca komisji rekrutacyjnej