Home

zdjęcia chmur i nieba

Wielkanocne życzenia :)

Sukcesem zakończył się udział uczniów naszej szkoły w konkursie „Przyrodnicze rymowanie – otaczającego świata poznawanie – rośliny wodne i bagienne wielkopolskich parków krajobrazowych” . Organizatorem konkursu jest Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego. Konkurs ma na celu przybliżenie uczniom tematyki przyrodniczej za pomocą form artystycznych (literackich i plastycznych), poszerzanie wiedzy z zakresu ekologii oraz ochrony przyrody i środowiska, kształtowanie umiejętności rozpoznawania wybranych gatunków organizmów. W tegorocznej edycji konkursu wzięli udział uczniowie klas IV – VI z 64 szkół podstawowych z terenu województwa wielkopolskiego. Na konkurs nadesłano 780 prac.

Wśród laureatów znalazły się dwie uczennice naszej szkoły – Nel Grzegorzek oraz Kornelia Malinowska. Nel Grzegorzek, która swój utwór poświęciła roślinie o nazwie grzybienie białe, zajęła I miejsce w kategorii „wierszyk”. Kornelia Malinowska wykonała pracę plastyczną przedstawiającą roślinę kosaciec żółty i zajęła III miejsce w kategorii „rysunek”.

 Uczennicom gratulujemy i życzymy  dalszych sukcesów!